Bijgewerkt: 9 februari 2023

De gemeente Amstelveen is financieel een van de meest gezonde steden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-01-2023

De gevolgen van de coronacrisis en de stijging van de (energie)prijzen hebben een grote impact op de overheidssector. Veel gemeenten worstelen met financiële problemen en grote onzekerheden over de financiën voor de komende jaren. In deze toch turbulente tijd heeft gemeente Amstelveen haar financieel gezonde positie behouden.

Amstelveen is financieel een van de meest gezonde gemeenten van alle middelgrote gemeenten (50.000-100.000 inwoners) in Nederland. Dit blijkt uit de Benchmark Nederlandse gemeenten 2023 van BDO Accountants & Adviseurs. Amstelveen krijgt van BDO opnieuw het hoogste rapportcijfer, een 10.

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën: 'Bij Amstelveen staan de financiën, net als bij veel andere gemeenten, ook onder druk. Maar we staan er door onze gezonde financiële positie toch relatief goed voor. Van de middelgrote gemeenten staan we op plaats 4 qua financiële gezondheid. We blijven doen wat nodig is, zoals investeren in goede voorzieningen en houden ons sociale beleid overeind. Daarvoor gebruiken we onze reserves. Van het kabinet verwachten we de komende tijd duidelijkheid over onze financiële toekomst. Een helder langetermijnperspectief op de bekostiging van grote opgave als woningnood, klimaatverandering, tekorten op de arbeidsmarkt en energietransitie is nodig. Dan kan de gemeente de goede keuzes voor de toekomst maken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën

Blijven investeren en voldoende financiële reserve. Juist in deze tijd blijft de gemeente investeren in de samenleving. De Raad heeft met het vaststellen van de begroting 2023 een pakket van voorstellen van € 5,7 miljoen structurele lasten en € 38,7 miljoen incidentele lasten goedgekeurd voor de komende jaren. Hierdoor kan het College direct met een groot aantal punten uit het nieuwe coalitieakkoord aan de slag. We investeren de komende jaren in speerpunten als het Stadshart en een fonds voor ‘groen, water en recreatie’. Ook voor preventie en dementie en handhaven op leegstand van woningen zijn middelen beschikbaar gekomen en blijven we investeren in sport, cultuur en duurzaamheid.

BDO-benchmark. De BDO-benchmark Nederlandse gemeenten komt dit jaar voor de vijfde keer uit. In dit rapport brengt BDO de financiële gezondheid van gemeenten objectief in kaart. Dit gebeurt op basis van de jaarrekening 2021 en de begroting 2023. Amstelveen heeft net als vorig jaar het hoogste rapportcijfer, een 10, gekregen. Dit houdt in dat de gemeente het minste risico loopt om in financiële problemen te komen. BDO toetst de financiële positie via een zogeheten ‘financiële stresstest’ op vijf verschillende punten. Dit zijn dezelfde punten die de provincie Noord-Holland als toezichthouder op de gemeentelijke financiën hanteert. Deze punten zeggen iets over de vermogenspositie (schulden en bezittingen), grondexploitaties en het huishoudboekje (de lopende uitgaven en lokale lasten).

Volgens BDO is bij Amstelveen de verhouding tussen schulden en eigen reserves goed. Amstelveen heeft geen groot bedrag aan openstaande schulden of leningen en is in staat op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Amstelveen kent een structureel sluitende begroting. En Amstelveen heeft in vergelijking met andere gemeenten de woonlasten (ozb, riool- en reinigingsheffing) laag weten te houden. Hierdoor kan de gemeente financiële tegenvallers (als het nodig is) opvangen door belastingen te verhogen. Voor veel gemeenten is dit lastiger, omdat de woonlasten daar al hoog zijn. Lees hier voor het persbericht van BDO met een link naar het rapport.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.