Bijgewerkt: 24 juli 2024

De gemeente Amstelveen is positief over bouwplan verpleeghuis De Olmenhof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-11-2023

De gemeente Amstelveen onderkent de wenselijkheid en noodzaak van de bouwplannen van Woonzorg Nederland en zorgverlener Stichting Brentano voor een nieuw woonzorgcentrum voor verpleeghuiszorg en oordeelt positief over het initiatief. Daarom werkt de gemeente graag mee aan een haalbaarheidsonderzoek van de plannen om het huidige De Olmenhof te vernieuwen en er een toekomstbestendige zorglocatie van te maken.

Verpleeghuis. Het initiatief levert een belangrijke bijdrage aan de vastgestelde behoefte aan intramurale zorgwoningen in Amstelveen. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'We zien de noodzaak van verpleeghuisplaatsen in onze stad. Het huidige pand is sterk verouderd en sloop en nieuwbouw is dan een logische stap. Het ruimtelijke proces totdat er een eerste paal de grond in kan kost tijd. We willen echter zo snel mogelijk nieuwe verpleeghuisplaatsen in Amstelveen. Daar zetten we dan ook op in.'Afronding eerste fase. Voordat de gemeente de wenselijkheid beoordeelde, heeft zij Woonzorg Nederland gevraagd om zelf met de buurt in gesprek te gaan. Woonzorg Nederland heeft dit jaar twee informatieavonden georganiseerd. De resultaten van deze participatieronde zijn verwerkt in hun voorstel. De gemeente oordeelde vervolgens dat op basis van haar beleid het bouwplan wenselijk is. De initiatieffase van het bouwplan is met het wenselijkheidsbesluit van het college van b en w positief afgerond. Omwonenden ontvangen hierover een brief.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Haalbaarheid. Floor Gordon: 'Gezien de grote urgentie om zorgwoningen te realiseren geven wij nu groen licht voor de haalbaarheidsfase. Om snelheid in het proces te behouden wordt de gemeenteraad tijdens deze fase betrokken bij de uitwerking van de plannen.' De gemeente informeert Woonzorg Nederland over het positieve besluit en deze kan nu een uitgewerkt schetsplan bij de gemeente indienen.

Schetsplan nodig voor vervolg. Op basis van dat schetsplan kan de gemeente een haalbaarheidsonderzoek starten waarin er onder andere gekeken wordt naar bouwvolume en ontwerp, parkeerplekken, duurzaamheid en inpassing in de omgeving. Op basis van dat onderzoek maakt de gemeente vervolgens een projectnota. Deze nota bevat ruimtelijke uitgangspunten en is de basis voor het vervolgproces. De gemeente betrekt omwonenden hierbij. Vervolgens behandelt de gemeenteraad de projectnota. De beoordeling van dit initiatief staat los van het onderzoek naar de mogelijke tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.