Bijgewerkt: 26 mei 2024

De gemeente Amstelveen huurt langer De Bolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-07-2011

In de brief die de gemeente Amstelveen op 11 juli 2011 heeft verstuurd naar de Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan, blijkt dat het wijkcentrum 'De Bolder' steeds voor 5 jaar wordt gehuurd.

'Betreft: Groenhof 140, Huurovereenkomst voor vijf jaar na 31 december 2011

Geachte heer Samsom,

De bestaande huurovereenkomst voor Groenhof 140, de Bolder, loopt 31 december 2011 af. Met onze brief van 29 juni 2011 hebben wij aangegeven op dit moment de huur onder gelijke condities voor onbepaalde tijd te willen voortzetten met een opzegtermijn van zes maanden.

Wij hebben echter begrepen, dat u er de voorkeur aan geeft, vanaf 31 december 2011 opnieuw een huurovereenkomst voor vijf jaar te sluiten. Met het oog op de door ons voorgestane continuïteit van het sociaal werk in de wijk Groenelaan kunnen wij ons hierin vinden.

De Bolder Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Wijkcentrum 'De Bolder' in Groenhof


Hierbij delen wij u dan ook mede, dat u de brief van 29 juni 2011 als niet gezonden kunt beschouwen. Tevens zeggen wij u toe, een nieuwe huurovereenkomst voor de jaren 2012 t/m 2016 met u aan te willen gaan. In de loop van het tweede halfjaar van 2011 zullen wij een dergelijke overeenkomst in overleg met u opstellen. Vertrouwend hiermee mogelijke misverstanden over de continuïteit van het sociaal werk en de buurtfunctie te hebben weggenomen.'

Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan?

De Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan (SOG) is specifiek voor de realisering van het wijkgebouw in Groenhof op 14 maart 1974 opgericht. De stichting was niet alleen verantwoordelijk voor de totstandkoming van het wijkgebouw, maar ook de exploitatie behoorde en behoort tot de dag van vandaag nog steeds tot hun taken.

Participanten van het eerste uur waren de Stichting Wijkgemeenschap Amstelveen, de Stichting Amstelveens Beraad, de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Amstelveen, de Stichting peuterspeelzalen Groenelaan en de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Sociale Dienstverlening en uiteraard ook de gemeente Amstelveen die destijds werd vertegenwoordigd door wethouder Goudsmit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.