Bijgewerkt: 2 oktober 2022

De fractie van GroenLinks-Amstelveen is verbijsterd

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
07-11-2014

GroenLinks-Amstelveen heeft verbijsterd kennisgenomen van de verklaring van wethouder Bot, waarin hij onkruidgif RoundUp als het beste voor het milieu bestempeld. Niet alleen komt hij daarmee publiekelijk eerder gemaakte afspraken niet na om per 2015 te stoppen met RoundUp in heel Amstelveen, maar probeert hij de discussie te heropenen met oude, selectieve argumenten.

Eerder deze week uitte GroenLinks Amstelveen kritiek op het feit, dat de gemeente Amstelveen, tegen eerdere afspraken in, per 2015 RoundUp nog niet heeft verbannen in heel Amstelveen. Wethouder Bot van Groenbeheer heeft 6 november 2014 een verklaring uit laten gaan, waarin hij claimt dat RoundUp het beste is voor het milieu.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars staat versteld: “Terwijl het hele land bezig is RoundUp voorgoed op te bergen, gaat de wethouder het spuiten van gif in Amstelveen nu ineens lopen verdedigen. Hij probeert de discussie te heropenen via een notitie uit 2013, waar uitgebreid over gesproken is en die de raad niet heeft overtuigd om door te gaan met RoundUp. Feitelijk zegt de wethouder dat het gebruik van RoundUp efficiënt is, maar efficiënt gif spuiten blijft gewoon gif spuiten.”

De wethouder verwijt GroenLinks, dat de partij zegt, dat hij de gezondheid van mens, dier en natuur ondergeschikt maakt aan een eenmalige uitgave van drie ton. GroenLinks-Amstelveen heeft al eerder een opsomming gegeven van veel wetenschappelijk onderzoek dat tegen RoundUp pleit, zie hier: http://groenlinksamstelveen.nl/nieuws/maak-amstelveen-gifvrij-petitie-tegen-roundup/.

Boomgaars: “Het is gênant, dat de wethouder uiterst selectief shopt in zijn wetenschappelijke onderbouwing, namelijk één rapport en alle andere studies negeert. Dat is geen besturen meer, dat is moedwillig oogkleppen opzetten. We hebben het hier over een uiterst omstreden gif. Zo’n gezondheidsrisico voor Amstelveen moet je niet nemen om wat geld uit te sparen.”

De Tweede Kamer heeft een landelijk verbod op het gebruik van RoundUp afgekondigd per november 2015. “Onbegrijpelijk, dat waar we een tijdje terug nog vierden groenste stad van Europa te zijn, het college er nu voor lijkt te kiezen zo lang mogelijk te wachten, totdat we wel móéten stoppen met dit gif. Afspraak is afspraak, bij de raadsvergadering woensdag zal GroenLinks zich inzetten voor het stoppen met RoundUp per 2015 in heel Amstelveen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.