Bijgewerkt: 30 september 2023

De evaluatie van de pilot jeugdzorg Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-03-2014

Jacqueline Koops (CU), wethouder Jeugdzorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Zoals toegezegd, doe ik u bijgaand de evaluatie van de pilot jeugdzorg 'Van indiceren naar verwijzen' toekomen. De pilot liep van februari 2012 tot en met december 2013. De evaluatie is met alle betrokken partijen besproken. Belangrijkste resultaat is, dat kinderen met een verwijzing naar goede zorg worden toegeleid in plaats van via een indicatieproces. Het doel van de pilot was, om te onderzoeken, of het kind sneller en efficiënter de juiste ambulante hulp kan worden geboden.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder Jeugdzorg


Zo licht mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk, met zo min mogelijk schakels en gezichten. Een nevendoel was kennisoverdracht van Bureau Jeugdzorg naar verwijzers. Voorheen was Bureau Jeugdzorg de schakel tussen de verwijzer en de ontvangende partij. Kinderen en hun ouders moesten hierdoor bij verschillende partijen hun verhaal doen en dit bracht de nodige registratielast met zich mee.

In de praktijk ging er nogal wat tijd overheen, voordat een indicatie kon worden afgegeven. Pas daarna kon hulpverlening worden ingezet. Tijdens de pilot is gaandeweg gewerkt naar de situatie, waarbij de in de meeste gevallen de professional in staat is om de juiste verwijzing te doen met voldoende oog voor de veiligheid van kinderen. Zo wordt inmiddels al gewerkt.

De belangrijkste conclusies uit de pilot:·

-De pilot is succesvol is verlopen;·

-De nieuwe manier van werken draagt daadwerkelijk bij aan een klantvriendelijke en efficiënte verwijsroute naar de jeugd– en opvoedhulp;·

-De kwaliteit van de verwijzingen is goed;·

-De administratieve processen zijn gaandeweg verbeterd;·

-De wederzijdse kennis van en samenwerking tussen de lokale verwijzers en de jeugd- en opvoedhulp is toegenomen;·

-Het proces van aanmelden tot daadwerkelijke hulpverlening verloopt sneller, en het gezin ziet minder gezichten;·Verwijzen is goedkoper dan indiceren. Het volledige rapport vindt u in de bijlage (pdf.)

Met vriendelijke groet, Jacqueline Koops wethouder JeugdzorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.