Bijgewerkt: 26 februari 2024

De energietransitie vergt de grootse inspanning van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-09-2023

Voor de vijfde keer heeft de gemeente Amstelveen de balans opgemaakt hoe duurzaam Amstelveen is wat betreft de onderwerpen energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Die balans is nodig om te bekijken of de gemeente zich voldoende inzet, de middelen goed worden besteed en waar de focus het komend jaar op ligt. Het thema Energietransitie (de overgang naar schone energie) vergt grootse inspanning van de gemeente. De gemeenteraad krijgt het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie, ofwel PLECK 5.0. voorgelegd.

Duurzame stappen. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'De overgang naar schone energie, het hergebruiken van grondstoffen en de inrichting van onze leefomgeving die de veranderingen van het klimaat op kunnen vangen is er een van een lange adem. Tegelijkertijd is de druk groot om snel te handelen. Het is onacceptabel dat veel jongeren stress ervaren als ze aan het klimaat denken. Als bestuurders moeten wij laten zien dat we er alles aan doen om de wereld leefbaar te houden en hun zorgen serieus te nemen.'

Wind in de zeilen. Gordon vergelijkt de klimaatdoelen met een zeilwedstrijd om de wereld: 'De ambitie is groot, maar het doel is haalbaar. Het vraagt om een goede voorbereiding, een stevige zeilboot, aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden, maar bovenal om lef en doorzettingsvermogen. Ons doel om te komen tot duurzame stad is ambitieus, maar haalbaar. Ieder jaar stellen we onze plannen in PLECK bij op basis van de nieuwste inzichten en de veranderende omstandigheden.

Foto Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2023)

Floor Gordon (D66), wethouder Duurzaamheid tijdens de NK Tegelwippen actie in maart 2023

Op sommige onderdelen gaat het ons voor de wind, zoals het verduurzamen van onze eigen organisatie en schone mobiliteit. Op andere onderdelen hebben we de wind nog tegen of lijkt het windstil, zoals bij de beoogde uitbreiding van warmtenetten of de ontwikkelingen van geothermie. We zijn 5 jaar geleden klein begonnen, maar we denken groot en maken inmiddels ook flink snelheid. We zeilen scherp aan de wind met inwoners en ondernemers naar een duurzaam Amstelveen.'

Energietransitie. Op het gebied van de energietransitie zijn er allerlei activiteiten uitgevoerd, zoals:

-De gemeente helpt bewoners en bedrijven om energie te besparen door het verstrekken van subsidies, voorlichting en gezamenlijke inkoopacties. Ook zijn er gratis Energiecoaches voor woningeigenaren en huurders, Energiefixers voor inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening en de BelKlus voor inwoners van 67+ en gehandicapten.

-Bedrijven worden gestimuleerd en geholpen met bijvoorbeeld een gratis Energiescan en verplicht om te verduurzamen.

-De gemeente zet vol in op de ontwikkeling van energiebronnen en energie-infrastructuur. Denk aan energiebronnen als warmtenetten, aquathermie, geothermie en warmte-koudeopslag. Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is essentieel voor de verduurzaming van de stad.

-Mobiliteit verduurzaming uit zich in onder meer goede laadpaalfaciliteiten en kwaliteitsverbetering van fietsroutes.

Circulaire economie. Op het gebied van circulaire economie heeft de gemeente de verplichting om te werken aan het scheiden van afval. Dat doen ze door het uitvoeren van het Grondstoffenplan 2022-2026. Om meer afval te kunnen scheiden zijn extra textiel-, papier, GFT/E- en glascontainers geplaatst en worden containers vaker geleegd.

Klimaatadaptatie. Amstelveen wil in 2050 klimaat robuust zijn ingericht, zodat de veranderingen van het klimaat opgevangen kunnen worden. De thema’s zijn watertekort, -overlast, hittestress en waterveiligheid. De aanpak heeft twee richtingen: de inrichting van de openbare ruimte en de bewonersagenda, waarbij de gemeente inwoners stimuleert de omgeving klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door mee te doen met het NK-tegelwippen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.