Bijgewerkt: 16 april 2021

De eerste geheugenweek in Amstelveen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen / Koos Hagen
23-09-2011

Op donderdagmiddag 22 september 2011 openende wethouder Jacqueline Koops (CU) (welzijn) de door de ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden ontwikkelde website www.geheugenprobleem.nl in de bibliotheek in het Stadshart Amstelveen.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marjan Sprecher, lid van Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Amstelland verwelkomt iedereen in de bibliotheek


Marjan Sprecher, lid van Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Amstelland verwelkomde iedereen hartelijk als de voorzitter van de stuurgroep Ketenzorg Dementie Amstelland in de bibliotheek. Zij vertelde over het ontstaan van de stuurgroep en nu bleek, dat sinds 2008 men al bezig is om het geld bij elkaar te zoeken voor het starten van het project.

Mevrouw Sprecher: 'Wij zijn gestart met een pilot Case Management in augustus 2009 en Lydia Lever werd onze eerste case manager. In 2010 hebben wij een overeenkomst gesloten met Aalsmeer en Uithoorn en nu gaat Haarlemmermeer ook meedoen. Zijdelings zijn wij ook bezig in Amsterdam-Zuid.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gasten en collega's luisteren naar het verhaal


Het resultaat is, dat wij nu 4 projectgroepen hebben met 5 case managers en 218 klanten. Inmiddels zijn er nu 313 klanten. Een case manager komt in beeld op het moment dat de diagnose dementie is gesteld door een arts. Dan gaan ze naar de familie toe om ze te begeleiden.

Vandaag openen wij onze nieuw website tijdens deze geheugenweek, want het is heel belangrijk, dat alle informatie opengesteld wordt op een vaste plek. Ik wens u een prachtige week en succes met het project!'

Na de informatieve start mocht neuroloog professor dr. Henry Weinstein de microfoon vasthouden en hij feliciteerde het team met wat ze in Amstelveen heeft bereikt, want: 'Het is muziek in mijn oren' – zei hij. Vervolgens heeft hij een paar vragen uit het publiek beantwoord en vertelde: 'Als je de diagnose dementie stelt, dan heb je twee patiënten; de patiënt zelf en de partner. Heel lang werd gedacht, dat ouderdom gewoon gepaard gaat met vergeetachtigheid. De meeste patiënten hebben iets, waardoor hun geheugen wordt aangetast en denkt iedereen dat geheugenstoornissen normaal zijn. Het enige dat waarschijnlijk gebeurd, is dat je iets trager dingen uit het geheugen gaat ophalen, maar je eigenlijk alles weet’.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Neuroloog professor dr. Henry Weinstein aan het woord


‘De echte vergeetachtigheid, die je leven beïnvloedt is niet normaal. Als de diagnose overgaat naar een ziekte, dan is het heel moeilijk. Dementie is geen ziekte! Dementie is een symptoom van onderliggende ziekte, dat meestal wordt veroorzaakt door de ziekte Alzheimer, maar niet altijd. Dus daarom is het zinvol om naar de doktor te gaan, om te kijken of er andere dingen een rol spelen. Het is niet zo, dat je vandaag vergeetachtig bent en morgen dementie hebt, want het is een zeer langzaam proces’.

Succesfull Aging

‘Als je zo min mogelijk schade in de loop van jaren oploopt, zoals niet bewegen, alcohol, roken, dus alle gewone dingen die u allemaal weet maar de meeste mensen niet doen, moet je beseffen, dat de bloeddruk op je 50ste bepaal hoe je hersenen 20 jaar later functioneren’.

‘Het is een belangrijke gegeven en daar zit veel meer muziek in de preventie, dan in de behandeling natuurlijk. Dus als wij allemaal gezond zouden leven, dan zou dat betekenen, dat er 10- tot 20% minder dementie zou zijn dan nu. Het geldt niet allemaal voor de ziekte Alzheimer, want wij weten in essentie nog niet helemaal hoe de ziekte is ontstaat. Van al die experimenten en medicijnen-trials tot nu toe, hebben wij teleurstellende resultaten’.

‘Ik ben net benoemd aan de VU en een van mijn taken zal de preventie zijn, dus meer aandacht besteden aan preventie, om dementie te voorkomen in oudere leven. En dat is een van de belangrijkste boodschappen vandaag' aldus neuroloog professor dr. Henry Weinstein.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Koos Hagen, stadsdichter van Amstelveen leest zijn gedicht, 'Breinreiziger' voor


Na deze belangrijke toespraak kwam Koos Hagen, stadsdichter van Amstelveen en las zijn nieuwe gedicht voor:


Breinreiziger

Voor ik het wist ging je met mij op weg

stuurloos was ik toen jij al registreerde

mij ordende, mijn routeplanner werd

mijn eerste stamelen en stappen richtte

vorm gaf aan mijn besef


Ik liep van huis, verliet ouders en vrienden

ik deserteerde en verried, maar nooit

heb ik iets ondernomen zonder jou

ik nam je mee op reis en gaf je woorden

beelden, de smaak van aarde, vuur

gezichten en geluiden, aanrakingen

van goedheid, schoonheid, lust

die nooit zouden verdwijnen want jij

sleutelbeheerder, schatbewaarder

kende al mijn geheimen, de codes

van mijn waarden, mijn waarheid

savede meer dan mij lief was soms


Maar nu, sinds gisteren, of misschien langer

valt je stem zomaar weg, geen gehoor, alsof

een stoorzender mij van je afschermt

je onbereikbaar maakt, geen lijn

die veilig leek is nog betrouwbaar

alsof jijzelf mijn kern hebt gedeletet

en mijn programma weggeschreven

mijn vriend die mij verraadt, mij opsluit

in een duister tijdssegment waarin

niemand iemand herkent, bloedbroeder

als jij mij verlaat ben ik mijzelf niet meer

ben ik niet meer, wie zal mij dan omarmen?


dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het publiek geniet van het geestige gedicht


Na dit prachtige gedicht kwam wethouder Jacqueline Koops (CU) naar voren en zei het volgende:

'Ik vind het een grote eer, dat ik de website www.geheugenprobleem.nl die is ontwikkeld door de ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden mag openen. De gemeente speelt een belangrijke rol in de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving. Het aantal zelfstandig wonende ouderen met dementie groeit.

Vanuit de Wmo kan ik ook een bijdrage leveren aan dit maatschappelijke probleem door te zorgen voor de ondersteuning van en door de mantelzorgers en door het welzijn van kwetsbare ouderen op peil te houden. Het Mantelzorg Steunpunt ontvangt subsidie en doet er alles aan om mantelzorgers in Amstelveen te ondersteunen. Ook houd ik voorzieningen in stand om het de kwetsbare oudere zo aangenaam mogelijk te maken.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU): 'De gemeente speelt een belangrijke rol in de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving. Het aantal zelfstandig wonende ouderen met dementie groeit'


Zoals bijvoorbeeld de boodschappenplusbus, wonen met dienstverlening en de bemiddeling van vrijwilligerswerk. Mijn uitgangspunt daarbij is wel, dat ik uitga van de zelfredzaamheid en kracht van de burgers en als het niet anders kan, kunnen de burgers die het echt nodig hebben, rekenen op mijn steun.

Het signaleren van de kwetsbare ouderen, zeker ook de vroegsignalering van ouderen met beginnende dementie, is heel belangrijk. Niet alle ouderen zullen zichzelf melden. In Amstelveen hebben de professionals de handen ineen geslagen om gezamenlijk de zorg voor mensen met geheugenproblemen en dementie vorm te geven in ketenverband.

Ik vind het geweldig, dat de Zonnehuisgroep drie jaar geleden dit initiatief heeft genomen en daaruit begin 2010 de samenwerking met de betrokken partijen (o.m. ZHGA, Brentano, Amstelring, Huisartsen, GGZ ingeest, de ziekenhuizen en Vita welzijn en advies, maar ook vele anderen) is ontstaan. De gemeente waardeert dit enorm.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Irene Hermans (m), voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Brentano Amstelveen, Dion de Leuw (r), directeur, bestuurder van Vita zorg en advies waren ook aanwezig


Daarnaast werken alle betrokkenen bij het beleid voor kwetsbaren in onze samenleving met elkaar samen in de structuren rond Wonen, welzijn en Zorg, ofwel WWZ, waar ook de gemeente bij betrokken is. De WWZ-wijkteams die gezamenlijk met de Ketenzorg Dementie de geheugenweek hebben vormgegeven maken deel uit van deze structuur.

De ketenzorg dementie zet een stap in de goede richting van het opsporen van ouderen met beginnende dementie. Met de eerste Amstelveense geheugenweek wordt veel aandacht gevraagd voor de vroegsignalering van dementie. Ik ben er trots op, dat ik zowel de week mag openen, als de week mag afsluiten tijdens de ouderendag op vrijdag 30 september 2011tijdens een high tea, die wordt georganiseerd in De Bolder door o.a. de ouderenbonden.

Ik ben er ook trots op, dat het college in de Kadernota 2012 een bedrag heeft vrijgemaakt om een pilot te starten voor dagbesteding van ouderen met beginnende dementie die nog niet geïndiceerd kunnen worden. Wijngaard en Dagcentrum De Amsteltuin kan in 2012 met deze pilot starten. De mantelzorgers van de cliënten worden nadrukkelijk betrokken bij het programma.

Bewegen is heel zinvol bij dementie en kan beginnende dementie zelfs afremmen. De spreker voor mij, professor dr. Henry Weinstein had het hier ook over. In niet al te lange tijd, krijgt de gemeente een grotere rol als er AWBZ begeleiding wordt overgeheveld naar de Wmo. Ik zie, dat als een enorme uitdaging. Waar mogelijk zal ik samenwerking zoeken met de betrokken instellingen in onze stad. Ik dank de Ketenzorg èn de WWZ teams voor hun goede werk en open nu heel graag de website’.

dementie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)met het website-team voor de monitor


Na haar toespraak openende wethouder Jacqueline Koops de door de ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden ontwikkelde website. Het volledige programma van de geheugenweek vindt u op de website van Brentano (pdf).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.