Bijgewerkt: 22 september 2023

De carpoolplaats aan de Burgemeester Boersweg biedt veel kansen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
30-01-2018

Al lange tijd ligt er een carpoolplaats aan de Burgemeester Boersweg ter hoogte van het ziekenhuis. De carpoolplaats wordt veelvuldig gebruikt en is regelmatig ook vol. Het is echter niet duidelijk, of de plaats ook wordt gebruikt, waarvoor deze bedoeld is en of deze ten volle wordt benut. De VVD-Amstelveen stelt hierover op 30 januari 2018 in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur vragen aan verantwoordelijk wethouder Brandes. Zij vraagt om telcijfers en inzicht in het doel per gebruiker. 'Het is zinvol om na te gaan, of het huidige gebruik ook past binnen de huidige functie. Nevengebruik is op zich niet erg zo lang er geen vervelende situaties ontstaan, maar het is goed om dit inzichtelijk te maken. Daarnaast ziet de VVD kansen om de carpoolplaats in functionaliteit en capaciteit te vergroten’, aldus Arjan Gerritsen (burgerraadslid VVD).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Arjan Gerritsen burgerraadslid van VVD-AmstelveenDe carpoolplaats heeft in totaal 96 plaatsen voor auto’s en ligt nabij de A9. In zekere zin ligt de plaats aan de rand van de stad, maar toch dicht bij belangrijke functies. De locatie is dus ideaal en dat blijkt ook uit het huidige gebruik. De VVD wil graag inzicht in het huidige gebruik, zowel in capaciteit als in doel van het gebruik. Tegelijkertijd zou er een onderzoek gestart moeten worden naar uitbreiding in functionaliteit en capaciteit.

Foto Amstelveen
(Foto A. Gerritsen - 2018)

Carpoolplaats aan de Burgemeester BoerswegBurgerraadslid Gerritsen: 'Er zijn kansen om een (tijdelijke) Park and Ride te realiseren of bezoekersparkeren in het weekend voor het Stadshart mogelijk te maken’. Met het reguliere (reeds aanwezige) openbaar vervoer, of een ‘Stadshart-express’ naar het Stadshart. Er zouden ook deelfietsen gestald kunnen worden, zodat mensen de stad in kunnen fietsen naar hun bestemming in plaats daarvoor de auto te gebruiken.

Met de werkzaamheden aan de A9, de Amstelveenlijn en het voormalige KPMG kantoor in het verschiet, kan op deze locatie autoverkeer buiten de stad gehouden worden. Zowel doordeweeks als in het weekend. Wat de VVD betreft wordt de uitbreiding van de capaciteit en functionaliteit van de Carpoolplaats onderdeel van het gemeentelijke maatregelenpakket voor de lokale infrastructuur rond de realisatie van de A9 en Amstelveenlijn. Gerritsen: 'Nadien kan altijd nog besloten worden om de functionaliteit en de capaciteit weer terug te brengen naar het huidige niveau, maar tot die tijd ligt hier wat ons betreft een grote kans. Het levert een bijdrage aan minder geluidoverlast, minder verkeersdruk en verbetering van de luchtkwaliteit. Het biedt een duurzaam alternatief en is goed voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Amstelveen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.