Bijgewerkt: 16 juni 2024

De begroting van Greenport Aalsmeer voor 2013 is goedgekeurd

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Aalsmeer
09-03-2013

greenport Amstelveen
Aalsmeer - De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft de begroting van 2013 goedgekeurd. De Stuurgroep, samengesteld uit bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid, zet hiermee de laatste noodzakelijke stap om écht aan de slag te kunnen. Alle seinen staan nu op groen voor de greenport om haar doelen uit het eerder vastgestelde uitvoeringsprogramma 2013-2016 daadwerkelijk te bereiken.

Innovatie is de rode draad die door alle projecten van Greenport Aalsmeer loopt. De regionale greenport gaat zich de komende tijd bezig houden met 20 projecten die tot doel hebben de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector in en om Aalsmeer verder te verstevigen. Zo is er onlangs een onderzoek afgerond om de behoefte te peilen bij  tuinbouwbedrijven naar de aanleg van een CO2 leiding.

Greenport Aalsmeer gaat met de resultaten van dit onderzoek marktpartijen interesseren om te investeren in de regio. Een ander voorbeeld is een samenwerkingsverband tussen Schiphol en Greenport Aalsmeer met als doel zo veel mogelijk im- en export van bloemen en planten via Schiphol te laten verlopen en niet via Düsseldorf, Luik of zelfs Londen.

Daarnaast gaat Greenport Aalsmeer zich hard maken voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, voor imago versterking en een regionale aanpak van de herstructurering van de glastuinbouw.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.