Bijgewerkt: 22 juli 2024

De ambtstermijn van de heer Nobel wordt in Aalsmeer verlengd

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Aalsmeer
31-10-2015

De ambtstermijn van de heer Jeroen Nobel, die sinds 18 mei 2015 waarnemend burgemeester van Aalsmeer is, wordt verlengd - meldt de gemeente Aalsmeer. De commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes, heeft met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Aalsmeer afgesproken, dat de vacature van burgemeester vooralsnog niet opengesteld zal worden en dat de waarneming van de heer Nobel waarschijnlijk nog een jaar zal duren.

Aanleiding om in mei een waarnemend burgemeester te benoemen was de ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer. De commissaris van de Koning heeft de heer Nobel toen een opdracht meegegeven. Hij moest de oorzaken die ten grondslag liggen aan de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer verkennen, of laten verkennen en een traject initiëren, dat is gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen.

In het gesprek van de commissaris van de Koning met de fractievoorzitters is nu geconstateerd, dat er eerste stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat er ook nog werk verzet moet worden. De fractievoorzitters zullen in juni 2016 weer met de commissaris van de Koning overleg hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Jur Engelchor - 2012)

Jeroen J. Nobel (Amsterdam, 1960) is een politicus van de Partij van de Arbeid (PvdA). Sinds 2015 is hij waarnemend burgemeester van Aalsmeer. Hij was eerder van maart 2006 tot april 2014 wethouder in Haarlemmermeer. In deze functie was hij o.a. Lid van de VNG bestuurscommissie Ruimte en Wonen (2006-2010) en de commissie Financiën (2010-2014)


Jeroen Nobel (1960) is geboren in Amsterdam, maar woont sinds 1983 in buurgemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp). Na zijn middelbare school werkte hij onder meer als hoofd administratie bij een grote handelsdrukkerij in Amsterdam en later als hoofd projectadministratie bij Eigen Haard. In 1994 startte hij zijn eigen Consultancy, administratie en belastingadviesbureau. Daarnaast heeft Nobel ruim 20 jaar ervaring in het openbaar bestuur.

Zo was hij van 1998 tot 2006 fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Haarlemmermeer (145.00 inwoners) en onder meer woordvoerder van financiën, economische zaken en grondbedrijf, wonen en ruimtelijke ordening, algemene bestuurszaken. Van 2006 tot 2014 was hij wethouder en locoburgemeester van Gemeente Haarlemmermeer. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en control, grondzaken en vastgoed, bedrijfsvoering, integriteitbeleid, wonen en verstedelijking, subsidiebeleid en vergunningen, beheer en onderhoud en grootschalig groen en recreatie.

Grote projecten onder zijn leiding waren onder andere Hoofddorp Zuidrand, Nieuwe Kom, Park21, woningbouw. Ook was hij 7 jaar lang klimaatambassadeur voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voor de VNG lid van de commissies Ruimte & Wonen en Financiën en voorzitter van de Stuurgroep Woz. Op 13 mei 2015 werd Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester van Aalsmeer. Jeroen Nobel is getrouwd en heeft twee kinderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.