Bijgewerkt: 5 maart 2024

De afvalcontainers zijn regelmatig overvol in Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
19-02-2019

Een ongeruste buurtbewoner schreef de redactie van Amstelveenweb het volgende: 'Ook dit weekend (16-17 februari 2019) was het in de Westwijk met postcode 1187 weer hommeles. De restafvalcontainers zaten boordevol, niet geleegd? In ieder geval stonden er ongeveer 15 vuilniszakken en zakjes naast. Het was zaterdag, dus het zou nog minstens drie dagen duren voordat de containers geleegd zouden worden.

Onder dit artikel staat de reactie van de Gemeente


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Veel volle vuilniszakken rond de ondergrondse containers in Westwijk. Het is zo erg, dat een aantal bewoners de vuilniszakken op hun eigen terras voorlopig opslaat, tot alles is opgeruimd


Voor een groot aantal bewoners van Westwijk 1187 zijn er slechts twee rest containers, één papiercontainer en één plasticcontainer. Dat wil zeggen dat al het restafval, inclusief groente- fruit- en etensresten ook in de restafvalzakken terecht komen en dus lekker ruiken voor de vogels. De eksters en kraaien en zelfs meeuwen zouden het hele weekend vrij spel hebben. Dus besloten enkele omwonenden om de restafvalzakken dan maar in de plasticafvalcontainer te doen.Op maandag 18 februari 2019 stonden er alweer zo’n 20 restafvalzakken naast de containers en waren de vogels alweer lekker de zakken aan het openpikken om te smikkelen van de weekend-etensrestjes. Twee restafvalcontainers voor een groot gebied is gewoon veel te weinig. Er moet minstens één restafvalcontainer bijkomen en een glasflessencontainer, inclusief batterijafvalbak. Dat zou een hoop rommel op de straat schelen en minder gezeur bij de gemeente om de rommel sneller op te halen. Dus òf het afvalophaalrooster aanpassen met meer ledigingen, òf meer containers te plaatsen. De gemeente Amstelveen is maandag om 13.30 uur gebeld met de melding over de vele vuilnis, schreef de ongeruste bewoner. Wanneer dit bericht doorkomt bij de gemeentereiniging? Op dinsdagochtend 19 februari om 14.30 uur nog geen ophaaldienst langsgeweest.

Reactie van de Gemeente afdeling Communicatie op bovenstaand bericht
Er is navraag gedaan bij de dienst Afvalbeheer over de situatie. De afvalcontainer waar het over gaat was niet vol, maar functioneerde niet goed. Sinds enkele weken rijdt de ophaaldienst bij zowel de ondergrondse glas-, PMD- als restafvalcontainers op het volmeldsysteem. In iedere restafvalcontainer zit een sensor die aangeeft hoe vol de container is. Afvalbeheer leegt een restafvalcontainer als deze circa 70% vol is. In het verleden kan het dus voorgekomen zijn dat een container vol zat, maar met het nieuwe systeem moet dit opgelost zijn. Het kan natuurlijk weleens voorkomen dat een kaartlezer niet goed functioneert of de trommel defect is. Dan vragen wij de bewoners om hier melding van te maken en komen we zo snel mogelijk langs om het probleem op te lossen. Alle bewoners hebben daarnaast een reservecontainer toegewezen gekregen waarvan ze, bij een defecte container, gebruik kunnen maken.

Wat betreft het GFT. Het klopt inderdaad dat veel hoogbouw, ook die in Westwijk, geen Groente- en Fruitafval-containers hebben. In het verleden werkte de gemeente met ondergrondse GF-containers, maar hierin kwam zoveel ander afval terecht dat het alsnog als restafval verbrand moest worden. Uit een recente proef met bovengrondse containers bij hoogbouw in de Camera Obscuralaan blijkt dat 20 procent van de bewoners hiervan gebruik maakt. Daarom plaatsen we binnenkort in gebieden waar veel hoogbouw geconcentreerd is een bovengrondse container. Maar niet bij alle hoogbouw is dit haalbaar gezien de geringe animo die ervoor is om deze te gebruiken. Hierdoor wordt de afstand die sommige bewoners naar een bovengrondse container moeten afleggen te ver. Bewoners van een appartement mogen hun GF dus bij het restafval doen.

Wat betreft de glascontainer. Amstelveen is goed voorzien van glascontainers. Sowieso bij ieder winkelcentrum is er een (of zijn er meerdere) te vinden. Glascontainers in woonwijken leveren veel klachten op van omwonenden wat betreft geluidsoverlast. Daarom kijken wij goed naar waar er een geplaatst kan worden en waar dat niet wenselijk is. We willen zoveel mogelijk overlast voorkomen. In iedere glascontainer bestaat ook de mogelijkheid om batterijen weg te gooien. Ook kunnen lege batterijen worden afgegeven bij de winkels waar batterijen worden verkocht.

De redactie zal de Gemeente schrijven dat de afvalcontainers echt vol zitten, want je hoort over de bovenste zak schuiven. De kleppen gaan open, maar alles zit mudvol. En uiteindelijk, na veel meldingen, is alles goed gekomen en zijn de afvalcontainers geleegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.