Bijgewerkt: 24 februari 2024

De Waterschapsverkiezingen 2008

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Weekblad / Wikipedia
13-11-2008

De Waterschapsverkiezingen 2008 gaan van start. Van 13 tot en met 25 november kan iedereen vanaf achttien jaar stemmen. De meeste Amstelveners wonen in het gebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Onder de kandidaten bevinden zich vier Amstelveners.

Stemmen gaat per post. De verkiezingen draaien om het algemeen bestuur van de waterschappen. Daarbij wordt nu voor het eerst op lijsten gestemd in plaats van personen. Op deze lijsten staan kandidaten die een belangengroepering vertegenwoordigen, zoals politieke partijen, bewonersverenigingen en sport- of recreatieverenigingen.

Amstel  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007

Pittoresk uitzicht vanuit de toren van de St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel met de bocht van de Amstel rivier. Aan de andere kant ligt de Ronde-Hoep West


Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van dijken en andere (zee)waterkeringen, de aan- en afvoer en berging van water, het zuiveren van afvalwater en voor schoon oppervlaktewater. Het werk van waterschappen heeft raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer en recreatie. De organisatie omvat een algemeen en een dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur is vergelijkbaar met de gemeenteraad en het dagelijks bestuur met het college van Burgemeester en Wethouders. Het algemeen bestuur wordt voor een periode van vier jaar gekozen. Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen, waarvan de voorzitter de dijkgraaf is.

Eén van de vier Amstelveense kandidaten is Theo Tiemessen, vierde op de lijst van het CDA en voorheen wethouder in Amstelveen. Zijn partij, zo zegt hij, kijkt naar alle belangen: bewoners, boeren, recreanten en natuurliefhebbers. „Wij willen ook dat voor iedereen dezelfde regels gelden," zegt hij. „Het mag niet zo zijn dat boeren wel hun sloten schoonmaken en natuurbeheerders niet."

Tiemessen  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Oud-wethouder economische zaken Theo Tiemessen (CDA) op een archieffoto


Een specifiek onderwerp voor Amstelveen zijn de plannen voor waterberging in de Bovenkerkerpolder. „Zulke plannen zijn er ook voor De Ronde Hoep. We moeten eerst maar eens afwachten hoe dat afloopt voordat we dit doen in de Bovenkerkerpolder," meent Tiemessen.

Meepraten over baggeren, riolering en de muskusrat

In de Bovenkerkerpolder moet wel flink gebaggerd worden. „Daar zijn plannen voor. Wij zullen er op toezien dit ook inderdaad gebeurt." Een goede zaak vindt Tiemessen de dubbele riolering, waarmee in Amstelveen begonnen is, waarbij regen- en rioolwater in gescheiden buizen worden afgevoerd. Dat scheelt kosten bij de zuivering.

Andere kandidaten uit Amstelveen zijn de partners Erik Huysman en Janine Zand Scholten als de nummers 1 en 2 voor de Partij voor de Dieren (lijst 4). Hun voornaamste actiepunten zijn het staken van de jacht op muskusratten en visvriendelijke gemalen. De muskusrat geldt als een gevaar voor dijken. „Als de jacht stopt, dan zal het aantal muskusratten op natuurlijke wijze stabiliseren," zegt Huysman. „Er kan dan worden volstaan met het opsporen en repareren van graverijen die gevaar opleveren. Dat kost minder geld en spaart levens van ratten. Nieuwe dijken kunnen muskusratbe-stendig worden aangelegd."

Gemalen kunnen met groot onderhoud of renovatie visvriendelijk worden gemaakt. Specifiek op de regio gerichte programmapunten zoals de Bovenkerkerpolder, heeft Huysman niet. „Ik heb ook geen expertise op dat gebied. Het programma is een landelijk gebeuren voor alle waterschappen."    Huysman   is optimistisch over de kansen om een plekje te veroveren in het waterschapsbestuur. „In Amsterdamse stadsdelen haalde de PvdD eerder 5 tot 6 procent van de stemmen," zegt hij. „We hebben een gemotiveerde aanhang en ook is onze naamsbekendheid groter dan van veel andere deelnemende organisaties."

De vierde Amstelveense kandidaat is David Parijs, student geneeskunde aan de UvA. Hij is kandidaat namens de Socialistische Waterschapsvereniging (lijst 1). Wat is dat voor een club? „Daar weet ik niet zoveel van af," zegt hij. „Een vriendin zei dat er mensen nodig waren voor de partij en voor de verkiezingen en daar heb ik toen ja op gezegd." Op de vraag of hij als kandidaat ook ideeën heeft over zaken die in de regio spelen, zegt hij: „Daar heb ik nog niet over nagedacht." Parijs acht de kans om in het waterschapsbestuur te komen 'klein'.

Waterschap?

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie gaat.

Bondt  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Dijkgraaf, of voorzitter van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, de heer Johan de Bondt spreekt de mensen toe tijdens de Amstellanddag op 8 juni 2008. Een dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur van een waterschap


Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden in een bepaalde regio. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit met name in Holland een hoogheemraadschap genoemd. Op dit moment (2008) zijn er 27 waterschappen in Nederland.

Amstel Gooi en Vecht

Het waterschap Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) was een groot fusiewaterschap in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Het is in 1991 ontstaan uit de voormalige waterschappen Drecht en Vecht, De Proosdijlanden, Amstelland, en Zeedijk beoosten Muiden. In 1992 werd ook De Vecht hier aan toegevoegd.

Kieskompas: Waterschapverkiezingen 2008Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.