Bijgewerkt: 30 september 2023

De Veteranendag 2017 gevierd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelvee/Amstelveenweb
12-06-2017

In juni wordt elk jaar extra aandacht gegeven aan de ruim 115.000 Nederlandse veteranen. Het hoofddoel van deze Nederlandse Veteranendag is het verkrijgen van meer bekendheid over- en waardering voor onze veteranen. Naast de Tweede Wereldoorlog-, Indië-, Nieuw-Guinea- en Korea- veteranen kennen we inmiddels ook veel jonge veteranen. Jonge veteranen zijn ingezet bij internationale vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan. Het jaarlijks eerbetoon aan de Nederlandse veteranen vond dit jaar plaats op zaterdag 10 juni 2017 in het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Walter Vervenne VVD-raadslid en Cor Spinhoven fractievoorzitter van de Ouderen Combinatie Amstelveen wachten tot de ceremonie begint


Nadat iedereen bij binnenkomst een kleine anjer kreeg opgespeld en was voorzien van een kopje koffie of thee met een koekje, was het tijd om plaats te nemen. De Amstelveense Harmonie, onder leiding van Nico Schimmel,  speelde toepasselijke muziek en rond 12 uur kreeg de burgemeester van Amstelveen het woord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw Lilian Aarts medewerkster van het kabinet van de burgemeester, presenteert en begeleidt de bijeenkomst


Toespraak van burgemeester Mirjam van ’t Veld:

'Beste veteranen, dames en heren,
Vorige maand werd ik getroffen door het bericht over de postume onderscheiding voor korporaal Pieter Slager, 66 jaar nadat hij sneuvelde in Korea. Hij redde zijn kameraad van de dood. "Er ligt er nog eentje, die ga ik ook even halen", zou hij hebben gezegd. Die actie werd hem fataal. Hij werd onder vuur genomen en bezweek. Zijn commandant nomineerde hem postuum voor een koninklijke onderscheiding, maar de aanvraag raakte zoek. Tot recent. Het is wrang dat die aanvraag eerder zoekraakte, maar het feit dat men dit 66 jaar na dato alsnog recht wilde zetten, zegt voor mij ook iets anders. Waardering voor de inzet van militairen, hier en elders in de wereld, vandaag of lang geleden, is een erezaak. Het verhaal van de opoffering van korporaal Pieter Slager maakt – ook na 66 jaar – zichtbaar wat ook u als veteraan hebt doorstaan. De militair die door Pieter Slager werd gered, had hier vandaag kunnen staan. Een veteraan vol herinneringen en emoties. Verhalen waarvan je je als buitenstaander nauwelijks een voorstelling kunt maken.

De postume onderscheiding voor Pieter Slager legde één verhaal bloot. De Nederlandse veteranen, alle 115.000, hebben hun eigen verhaal. De Nationale Veteranendag, en ook het informele samenzijn na afloop van deze ceremonie in het Raadhuis, biedt veteranen de mogelijkheid die verhalen onderling te delen. Delen kan vaak alleen met een mede-veteraan, iemand die de angst, de stress, de ontberingen kent, dezelfde beelden op zijn netvlies gebrand heeft gekregen, en de kameraadschap, solidariteit, opoffering en tragiek heeft ervaren. Daarvoor hebt u elkaar. Bondgenoten, lotgenoten, collega’s in uniform, vrienden voor het leven. U hebt onderling wellicht al genoeg aan een blik van verstandhouding of een betekenisvol zwijgen. U weet dat zelf het beste. Ik behoor tot de groep ‘dames en heren’ van vandaag. Tot de familieleden, vrienden, kennissen en andere gewone mensen die wel willen begrijpen, maar niet altijd kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd mensen die diep respect hebben voor veteranen en dat hier willen laten blijken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen vertelde tijdens haar toespraak onder andere: 'De Nederlandse veteranen, alle 115.000, hebben hun eigen verhaal. De Nationale Veteranendag, en ook het informele samenzijn na afloop van deze ceremonie in het Raadhuis, biedt veteranen de mogelijkheid die verhalen onderling te delen'


Veteranen,
Welkom. Het is een voorrecht u hier namens de gemeente Amstelveen te mogen ontvangen. U maakt deel uit van een groep van meer dan 115.000 veteranen die ons koninkrijk hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare situaties. U hebt u ingezet ten dienste van vrijheid, vrede en veiligheid. Diverse generaties konden daardoor hier in Nederland in vrede en stabiliteit opgroeien. Deze Veteranendag biedt de rest van Nederland de gelegenheid dank uit te spreken aan degenen die dat mogelijk hebben gemaakt. Nederlandse veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies. Niet alleen de nog in leven zijnde militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De jongere generatie veteranen is bijvoorbeeld net teruggekeerd van hun missie in Afghanistan, of Mali. Tussen deze twee uitersten in tijd zitten vele grote en kleinere missies in internationaal verband. Zodoende staat u, jong en oud, symbool voor moed en trouw door de wereldgeschiedenis heen. Nederlandse veteranen hebben in tientallen missies, verspreid over de wereld, hun bijdrage geleverd aan vrede, veiligheid, gerechtigheid en stabiliteit. We hoeven maar naar de wereld om ons heen te kijken om te weten dat vrede en veiligheid nooit vanzelfsprekend zijn. We zien beelden van Nederlandse militairen in verre landen die we soms niet eens op de kaart kunnen aanwijzen. Maar we weten desondanks, dat ook daar een bijdrage wordt geleverd aan onze vrede en veiligheid. En dat die bijdrage vaak in directe relatie staat tot onze vrijheid hier. Ik ben u daarvoor erkentelijk. Amstelveen is u daarvoor erkentelijk. Heel Nederland is u daarvoor erkentelijk. Uw inzet verdient waardering en respect.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Vlnr.: Harald Moonen echtgenoot van burgemeester Van 't Veld, Herbert Raat (VVD) wethouder en Maaike Veeningen (D66) wethouder volgen ook de ceremonie in de zaal


U hebt belangrijk werk verzet, vaak onder zware en gevaarlijke omstandigheden. Eens per jaar staan we daar bewust bij stil. Op 24 juni tijdens de landelijke Veteranendag in Den Haag. En vandaag hier in Amstelveen. Elf jaar geleden is Veteranendag door de regering verheven tot Nationaal Evenement. Sindsdien brengt Nederland elke laatste zaterdag van juni een eerbetoon aan zijn veteranen en zien we, dat de erkenning voor daden en de opoffering van veteranen een vaste plaats heeft gekregen in de Nederlandse samenleving. Die aandacht blijft gelukkig niet beperkt tot de officiële momenten. Media hebben meer oog voor veteranen, hun ervaringen, hun inzet, hun moed, maar ook voor de fysieke en mentale bagage die veteranen mee terugbrengen. Ook de zorg voor veteranen heeft het afgelopen decennium steeds meer aandacht gekregen. Nederlandse veteranen kunnen beschikken over een uitgebreid aanbod van nazorg, variërend van maatschappelijk werkers en artsen tot psychologen en groepsbegeleiders. Nederland behoort op het gebied van nazorg aan veteranen internationaal gezien tot de koplopers. Ook die nazorg is wat mij betreft een erekwestie. Veteranen zijn nu eenmaal namens de Nederlandse regering ingezet om belangwekkend en vaak risicovol werk te doen. Zij zijn gevormd door strijd, verlies en spanning. Zij hebben dan ook recht op onze aandacht, waardering en erkenning. Recht op gespecialiseerde voorlichting, laagdrempelige ondersteuning en nazorg.

Uw ervaringen en uw verhalen zijn belangrijk. Ze dragen eraan bij dat we ons dagelijkse, vredige en stabiele bestaan op waarde weten te schatten. U kunt met uw verhalen en ervaringen laten zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Het doet mij deugd, dat omroep MAX aandacht wil geven aan die verhalen. Vanaf 17 juni 2017 is op NPO 2 de documentaire ‘Mijn Missie’ te zien, waarmee MAX veteranen een gezicht wil geven. In een talkshow eerder deze maand sprak programmamaker Gijs Wanders over zijn motivatie om deze documentaire te maken. Hij zei: “De meeste militairen zijn bescheiden. Zij hebben voor hun gevoel hun werk gedaan. Voelen zich geen helden. Maar dat zijn ze wel, want ze hebben dat werk gedaan onder zware omstandigheden met soms risico voor eigen leven.” In Mijn Missie gaat Gijs Wanders samen met een veteraan terug naar daar, waar zijn missie begon. Daarmee komen de ervaringen van veteranen dichterbij. Ik hoop en verwacht dat dit soort initiatieven zal bijdragen aan meer begrip. Niet alleen binnen de samenleving, maar ook binnen relaties, gezinnen en families. Vanuit mijn ervaring als bestuurslid van de RZO, de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek, weet ik dat veteranen vaak maar moeilijk kunnen praten over de spanningen en emoties die zij hebben ervaren. Veteranen houden hun verhalen soms tientallen jaren bij zich. Een programma als Mijn Missie helpt de veteranen die daaraan deelnemen, hun verhalen wel te delen, en kan er hopelijk toe bijdragen dat anderen dat ook gaan doen. Zo dadelijk zal de taptoe worden geblazen. Mag ik u vragen daarna een moment van stilte in acht te nemen. Een moment waarin wij de gedachten kunnen laten gaan over bekenden én onbekenden die bij hun inzet voor vrede, vrijheid en veiligheid het leven hebben verloren. Deze officiële ceremonie wordt vervolgens beëindigd met het zingen van het Wilhelmus. Mag ik u vragen – zo mogelijk – te gaan staan. (Taptoe en Wilhelmus 1e en 6e couplet)

Veteranen, dames en heren,
In 1988 is de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de vredesmachten van de Verenigde Naties voor deelname aan vredesmissies vanaf 1956. Met het draaginsigne “Nobelprijs VN-Militairen” wordt er tastbaar waardering gegeven voor de militairen die namens Nederland als “blauwhelmen” hebben deelgenomen aan deze VN-Vredesmissies. Het is mij een eer deze draaginsigne te mogen uitreiken aan een aantal Amstelveense Veteranen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen blaast de 'Last Post' op een originele klaroen. Deze klaroen was van een infanterist hoornblazer, die hij bij de verdediging van de Gebbenberg in 1940 gebruikte


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Stilte in de zaal


Jasmijn Barlag, dochter van een veteraan droeg het tableau met uit te reiken Draaginsignes en de burgemeester riep de veteranen op alfabetische volgorde op om het Draaginsigne op te spelden en een boeketje bloemen te overhandigen. Dit waren de heren R.W. van der Baan, J.H.C. Barlag, L. Barlag, R.C. Hengeveld, F. Jansdam, J. Licht, R.C.H. van Toledo, M. Futselaar, R.H.F. de Koning, R. Land, R. Luijken en als laatste de heer Jeronimus.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer R.W. van der Baan krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer J.H.C. Barlag krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer L. Barlag krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer R.C. Hengeveld krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer F. Jansdam krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer M. Futselaar krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer J. Licht krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer R.C.H. van Toledo krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer R. Land krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer R.H.F. de Koning krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer R. Luijken krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De heer Jeronimus krijgt de Draaginsigne Nobelprijs Militairen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Op de groepsfoto staan de Amstelveense veteranen met burgemeester Mirjam van 't Veld en wethouders Herbert Raat (VVD) en Maaike Veeningen (D66) op het terras van het raadhuis na de bijeenkomst.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De veteranen kregen een Draaginsigne Nobelprijs Militairen. In 1988 is aan de 13 VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan acht van die VN-vredesmissies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Westelijk Nieuw-Guinea/West-Irian (UNTEA), Congo (UNOC), Yemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië, Israël/Palestina, Syrië, Jordanië, Egypte, Libanon (UNTSO). Als erkenning voor de ruim 9.000 Nederlandse veteranen van die acht vredesmachten heeft de minister van Defensie onlangs besloten een draaginsigne 'Nobelprijs VN militairen' in te stellen
Aan het eind van de ceremonie bedankte de burgemeester het Harmonie Orkest Amstelveen voor de muzikale omlijsting en Scouting Hedera voor de begeleiding van het evenement. Het Harmonie Orkest Amstelveen speelde nog de Veteranenmars, waar na het hele gezelschap naar het restaurant van het raadhuis liep. Aldaar werd een heerlijke Indische maaltijd van restaurant Toko Madjoe geserveerd en kon een ieder ervaringen delen. Het was weer een mooie samenkomst als eerbetoon voor de Amstelveense veteranen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Medewerker van het Indonesische restaurant Toko Madjoe maakt de saté klaar voor de gastenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.