Bijgewerkt: 22 juli 2024

De VVD heeft genoeg van de inbraakgolf in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
20-09-2010

Fractievoorzitter Kees Noomen van VVD-Amstelveen over de vragen, die hij gaat stellen in de commissie ABM over de recente inbrakengolf in Amstelveen.

Stop de golf van inbraken in Amstelveen

Noomen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kees Noomen, fractievoorzitter VVD-Amstelveen


Deze zomer werd Amstelveen weer opgeschrikt door een golf van inbraken. In verschillende woningen werd ingebroken. De dieven trekken van wijk naar wijk. De afgelopen weken ontving de VVD veel geluiden van getroffen bewoners uit Westwijk.

De VVD heeft er genoeg van. Een woninginbraak is voor bewoners een ingrijpende gebeurtenis en heeft een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De gemeente Amstelveen moet dan ook alle zeilen bijzetten om de inbrakengolf te stoppen.

De inbrakengolf van deze zomer staat niet op zichzelf. Het aantal woninginbraken is ook in de afgelopen jaren fors toegenomen. Vanaf 2005 is het aantal woninginbraken met bijna 40 procent gestegen. Het aantal inbraken in bedrijven steeg met bijna zestig procent.

De VVD-fractie houdt haar hart vast, als het gaat om de cijfers van 2010. Het lijkt van kwaad tot erger te worden. Honderden Amstelveense gezinnen en bedrijven worden dit jaar getroffen door de inbrekers. De teller staat nu al op meer dan 300 inbraken.

Het Amstelveense politiekorps werkt hard aan de bestrijding van de inbrakengolf. De VVD wil de politie helpen waar mogelijk. Zo kan cameratoezicht de pakkans van criminelen vergroten (lees hier). Door op strategische plekken in Amstelveen camera’s op te stellen (bijvoorbeeld bij winkelcentra of bedrijventerreinen) kunnen sommige inbraken wellicht worden voorkomen.

Daarnaast pleit de VVD-fractie al jaren voor een uitbreiding van het aantal politieagenten op straat in Amstelveen (lees hier). Hierdoor kunnen er meer mensen worden vrijgemaakt om de inbraken te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van patrouilles in de wijk.

Tot slot wil de VVD een maandelijkse rapportage van het aantal inbraken in Amstelveen. Dit gebeurt nu jaarlijks (lees hier). In deze rapportage komen zaken aan bod, zoals het aantal inbraken, de manier van inbraak en de geleden schade. Alleen op die manier kan de politiek nauw betrokken blijven bij de werkzaamheden van de politie en haar ondersteunen waar mogelijk. In de raadscommissie ABM zal fractievoorzitter Kees Noomen de inbraakproblematiek voorleggen aan het College B en W.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.