Bijgewerkt: 1 december 2022

De Perspectiefnota 2023 van Amstelveen zorgt wel dat de winkel openblijft

Nieuws -> Politiek

Bron: Michel Becker
14-07-2022

Opmerkingen van Michel Becker fractievoorzitter van Actief Voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op 13 juli 2022:

'Voorzitter, ik begin met een citaat uit de Perspectiefnota 2023 (pdf 83 pagina’s): 'De Perspectiefnota grijpt niet vooruit op bredere afwegingen maar zorgt wel dat de winkel openblijft.'

Verder valt te lezen dat het eerstvolgende financiële ijkmoment pas na de besluitvorming van het kabinet over de voorjaarsnota zal zijn, waarbij de gevolgen voor de gemeenten zichtbaar worden in de meicirculaire gemeentefonds, met daarin ook een nieuw verdeelstelsel. Deze meicirculaire kwam te laat om in de perspectiefnota te verwerken, hierover volgde later een aparte rapportage. Ook de budgetontwikkeling BUIG (bijstandsgelden) maakt onderdeel uit van deze notitie.

Met andere woorden, is het perspectief wat wij hier met z’n allen voor onze gemeente willen schetsen wel reëel en haalbaar? of zijn wij net als veel gemeenten, tevéél afhankelijk geworden van de “goedheid en willekeur ”uit Den Haag?! Amstelveen kent, mede door een zeer omstreden opschalingskorting bij het sociaal domein jeugd en WMO een groot tekort op het sociaal domein van 9 miljoen en Amstelveen heeft besloten om dit bedrag, in afwachting van de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord voor eigen rekening te nemen en is incidenteel opgenomen en gedekt vanuit de algemene reserve.

Foto Amstelveen
(Foto AVA - 2021)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Het jarenlange falende vluchtelingenbeleid in Den Haag (wel instroom maar geen uitstroom), stelt gemeenten voor grote problemen. Natuurlijk zijn ook in Amstelveen vluchtelingen uit oorlogsgebieden welkom, maar je kunt natuurlijk niet oneindig het budget (inmiddels 15 miljoen), voor deze opvang uit de algemene reserves van de gemeente voorschieten, met het grote risico dat bij een volgende crisis, een kabinetscrisis, de gelden straks anders verdeeld worden, niet terugstromen in onze reserves en wij deze mogelijk zelf moeten aanvullen.

Actief voor Amstelveen ziet gelukkig ook perspectief bij de start van dit college en het beoogde coalitieprogramma, maar zal er o.a. alert op zijn dat wij investeren in starters- en seniorenwoningen en meer ondersteuning bieden aan de middengroepen die net boven de minima norm zitten en buiten elke regeling vallen.

Maar als we wíllen “dat de winkel openblijft” én er daar in de toekomst óók nog wat te krijgen is, zullen we op alle fronten, zowel regionaal als provinciaal en in samenwerking met de VNG de Vereniging Nederlandse Gemeenten, méér onze hakken in het zand moeten zetten en ons niet laten lummelen door incapabele bestuurders in Den Haag.

Dank voorzitter.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.