Bijgewerkt: 4 maart 2024

De Noord/ Zuidlijn komt al in 2017

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Weekblad
10-12-2009

De Noord/ Zuidlijn moet al in 2017, zodra de eerste metro's vanuit Amsterdam-Noord gaan rijden, meteen doorgaan naar Amstelveen. Dat is het uitgangspunt van een intentie-overeenkomst, die vrijdag is ondertekend.

Tot dusver was de gedachte, dat de metro's eerst tot Zuid WTC zouden rijden en dat de Amstelveenlijn pas later zou worden aangepast. Amsterdam, Amstelveen en Stadsregio Amsterdam willen nu in één keer een complete Noord/Zuidlijn.

Tram 51  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Sneltram 51 in Amstelveen


Stadsdeel Zuideramstel wil dit ook, maar alleen als de metro op de Buitenveldertselaan ondergronds gaat. Omdat ook een viaduct een optie is, heeft het stadsdeel niet ondertekend. Gezien de resultaten van diverse studies achten de betrokkenen de ombouw van de Amstelveenlijn tot volwaardige metro wenselijk en mogelijk.

Zij zien de huidige lijn 51 niet als een toekomstvaste' verbinding tussen Amstelveen en het centrum van Amsterdam. Verder moet over vijf tot tien jaar toch over de vervanging van het materieel op lijn 51 worden nagedacht. De betrokken partijen rekenen erop, dat de Noord/Zuidlijn minder verstoringen en onregelmatigheden zal kennen, dan de huidige sneltram. De bedoeling is dat de metrolijn in Amstelveen op maaiveld-niveau komt. Kruisende wegen gaan er overheen of er onderdoor.

Projectbureau voor metro

Uitgegaan wordt van doortrekking tot in Westwijk met een optie door te rijden naar de Legmeerpolder, waar mogelijk een emplacement komt voor het parkeren van de metrostellen en een Park&Ride-voorziening, waar inwoners van de regio kunnen parkeren, om met de metro verder te reizen.

Er blijft overigens kans, dat dit emplacement in Amsterdam-Noord komt. Een 'terugvaloptie' is dat het ombouwen van de Amstelveenlijn niet verder gaat dan het Stadshart. De Stadsregio Amsterdam gaat nu een projectbureau opzetten om het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen verder te onderzoeken. Dit bureau gaat een schetsontwerp maken voor de beoogde metroverbinding, op basis waarvan de politiek in maart 2012 een definitief besluit (go/no go) neemt.

Tevens wordt een stuurgroep gevormd waarin vertegenwoordigers van de betrokken partijen, waaronder Amstelveen, zitting hebben en worden er diverse onderzoeken uitgevoerd naar allerlei technische aspecten. Het projectbureau wordt na het go/ no go-besluit weer opgeheven.

Stadsdeel Zuideramstel wil beslist geen viaduct over de Buitenveldertselaan, omdat dit Buitenveldert in tweeën zou splitsen. Ook vreest het voor sociaal onveilige situaties door donkere hoeken rond het viaduct.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.