Bijgewerkt: 18 mei 2024

De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen in 2019

Nieuws -> Gemeente

Bron: UNESCO/Gemeente Amstelveen
21-11-2019

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest wijdverbreide, aanhoudende en verwoestende schendingen van de mensenrechten in onze wereld van vandaag en vormt een bedreiging voor miljoenen meisjes en vrouwen online en offline. Het treft vrouwen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau. Dit geweld neemt vele vormen aan, waaronder fysiek, seksueel of psychologisch geweld, maar ook economisch misbruik en economische uitbuiting.

De 16 dagen tussen 25 november, de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en 10 december, de Dag van de Mensenrechten, staan bekend als de 16 Dagen van Activisme tegen Gender-Based Violence Campaign (Geslacht gerelateerd geweld), een tijd om actie te stimuleren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld. Dit jaar, nu de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen op een zondag valt, zal UNESCO de dag op maandag 25 november 2019 beginnen waar te nemen en zal de 16 dagen van activisme worden gevierd met een reeks evenementen onder het algemene thema: 'UNESCO zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen'.

25 november is door de UNiTE bedacht als de Oranje Dag om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. De kleur oranje staat symbool voor een betere toekomst, vrij van geweld. Het dient ook als een middel om uw solidariteit te tonen bij het elimineren van alle vormen van geweld en wordt daarom gebruikt als de kleur van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Als blijk van solidariteit wordt de UNESCO-globe in het oranje verlicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Emancipatie en Discriminatie


De gemeente Amstelveen zegt ook NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Op maandagavond 25 november 2019 kleuren de Annakerk en Urbanuskerk oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd had één op de drie vrouwen ooit te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november 2019 door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne trapt die dag af. Floor Gordon (D66) wethouder Emancipatie en Discriminatie geeft bij de Urbanuskerk in Amstelveen rond 17.45 uur het startsein om de twee Amstelveense iconen een avond oranje te kleuren.

Bewustwording. Bij huiselijk geweld zijn vrouwen vijf keer meer dan mannen slachtoffer. De meeste meldingen zijn afkomstig van omstanders of politie. De overgrote meerderheid van vrouwen doet geen aangifte of melding omdat zij zich schaamt. Vooral als er sprake is van seksueel geweld. Wethouder Floor Gordon: 'Dit taboe moet worden doorbroken. Daarom vragen we met Orange the World aandacht voor geweld tegen vrouwen en roepen we op om alle vormen van geweld te melden, ook bijvoorbeeld kindermishandeling. Hulp zoeken is echt nodig, geweld stopt niet vanzelf. Een belangrijke stap hierin is bewustwording over de aard en omvang van het probleem.'

Hulp voor slachtoffers geweld. Bij een acuut dreigende situatie kan 112 worden gebeld. Slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld kunnen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dag en nacht bellen via: 0800 - 2000. Een hulpverlener biedt een luisterend oor en kan advies geven of professionele hulp helpen zoeken. Het centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Naast met ziekenhuizen, werkt het CSG ook nauw samen met Veilig Thuis. Ook het CSG is 24/7 bereikbaar via: 0800 - 0188.

UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN) gevestigd in Parijs, Frankrijk. Haar verklaarde doel is bij te dragen tot de bevordering van de internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschappen en cultuur om de universele eerbiediging van het recht, de rechtsstaat en de mensenrechten te bevorderen, samen met de fundamentele vrijheid die in het Handvest van de Verenigde Naties is afgekondigd. Het is de opvolger van de Internationale Commissie voor intellectuele samenwerking van de Volkenbond. UNESCO heeft 193 lidstaten en 11 geassocieerde leden. De meeste van haar veldkantoren zijn 'cluster'-kantoren die drie of meer landen bestrijken; er bestaan ook nationale en regionale kantoren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.