Bijgewerkt: 23 juli 2024

De Hoogbouwvisie van Amstelveen is gepubliceerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-02-2019

Een stad die verborgen gaat onder een groen bladerdak met hier en daar een aantrekkelijke woontoren die erboven uit steekt. Dat is het uitgangspunt van het concept Hoogbouwvisie in Amstelveen (pdf 32 pagina’s). In de visie staat op welke plekken in de stad de hoogte in mag worden gegaan, maar vooral ook waar dit niet mag. Hoogbouw biedt de kans om de druk op de regionale woningmarkt te verminderen. Maar alleen binnen de ‘Amstelveense maat’.

De hoge huizenprijzen, huurprijzen en wachtlijsten voor een woning tonen de grote druk op de regionale woningmarkt. Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam zoeken naar bouwlocaties om de druk van de ketel te halen. Veel locaties voor nieuwbouw in Amstelveen zijn inmiddels gevonden en in ontwikkeling. Maar de vraag tot 2025 is nog groter en de stadsgrenzen zijn niet rekbaar. 'Als Amstelveen een steentje wil bijdragen aan het huisvesten van de vele woningzoekenden, moeten we actiever zoeken naar meer mogelijkheden voor nieuwbouw en transformatie', zegt Floor Gordon (D66) wethouder Stedelijke ontwikkeling. 'De productie moet omhoog, letterlijk en figuurlijk. Maar de hoogbouw is voor het college geen doel op zich en mag het groene karakter van Amstelveen niet aantasten. Ons groen is daarom maatgevend voor de bouwhoogte, ook dat is de ‘Amstelveense maat’.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke ordening: 'Groen is een van de belangrijkste kernkwaliteiten van Amstelveen en daar zijn we bijzonder trots op. We houden het polderlandschap rond de Amstelscheg open en bebouwing moet daar voldoen aan welstandseisen'


Bouwen tot boomkruinhoogte. De hoogte van de Amstelveense boomkruinen (gemiddeld 15 tot 20 meter) is het uitgangspunt voor de Hoogbouwvisie. Hoogbouw mag alleen dáár, waar het wenselijk is, waar het kan en waar het past binnen de rest van de omgeving. De woontorens die door het bladerdak heen prikken, moeten van alle kanten aantrekkelijk ogen. Tot nu toe ontbrak het de stadsbouwmeester en het college aan een definitie van hoogbouw, een analyse van de stad en spelregels om te kunnen sturen op ingediende bouwinitiatieven. Deze Hoogbouwvisie is een richtlijn om de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te bewaken.

Hoogbouwvisie biedt bescherming. Een visie op hoogbouw is tegelijkertijd een visie op laagbouw. De visie biedt extra bescherming aan historische wijken, waar hoogbouw verstorend zou kunnen werken voor de beeldkwaliteit, uitstraling en kwaliteit van leven. 'De visie zorgt ervoor dat Amstelveen een groene stad kan blijven tussen de bomen. “We moeten de hoogte in vanwege de groeiende woonbehoefte, maar we stellen hier een paar belangrijke voorwaarden aan: het groene bladerdak en de beeldkwaliteit van de wijken van Amstelveen blijven gehandhaafd.' zegt wethouder Gordon

Inspraak. De Hoogbouwvisie ligt vanaf donderdag 7 maart 2019 zes weken ter inzage tot en met woensdag 17 april 2019. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. De gebiedsvisie is in te zien bij de balie Bouwen op het Raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via de website. Tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) gaat wethouder Gordon met de gemeenteraad in gesprek over de visie Na participatie en vaststelling door de gemeenteraad treedt de Hoogbouwvisie naar verwachting deze zomer in werking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.