Bijgewerkt: 8 augustus 2022

De Gezondheidsraad wil pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
18-12-2017

De Gezondheidsraad bereidt op verzoek van het ministerie van VWS een advies voor over een pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. Ten behoeve van dit advies publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu een rapport met monitoringgegevens en de resultaten van verschillende wetenschappelijke studies over pneumokokken.

Pneumokokkenbacterie. De pneumokokbacterie is de belangrijkste veroorzaker van ernstige infecties als longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking in Nederland. Er zijn vele tientallen verschillende pneumokokkenbacteriën. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten deze ernstige infectie. Vooral ouderen lopen een grote kans aan een longontsteking te overlijden.

Sinds 2006 vaccinatie voor kinderen. Zuigelingen krijgen sinds 2006 driemaal een inenting tegen pneumokokkenziekte aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Het aantal ziektegevallen bij kinderen is door vaccinatie sindsdien sterk afgenomen. De vaccinatie beschermt tegen 10 typen pneumokokken.Vaccinatie voor ouderen. Met de vaccinatie voor zuigelingen is ook de kans op verspreiding van de bacterie gedaald. Ook ouderen profiteren hiervan. Toch is het aantal ziektegevallen onder ouderen nog steeds hoog vanwege de besmetting met typen pneumokokken, waartegen niet wordt gevaccineerd. Een pneumokokkenvaccinatie wordt momenteel niet standaard aan ouderen aangeboden. Ouderen kunnen wel via hun huisarts op eigen kosten deze vaccinatie halen. Lees het volledige rapport: Pneumokokkenziekte in Nederland. Achtergronddocument voor de Gezondheidsraad (pdf 56 pagina’s)

Pneumokokken zijn bacteriën die frequent voorkomen in de neus -keelholte zonder ziekte te veroorzaken. Pneumokokken -dragerschap is het hoogst bij jonge kinderen. Vanuit dit dragerschap kan de pneumokok ziekte veroorzaken , waarbij zowel respiratoire infecties, zoals otitis media en pneumonie, kunnen optreden als invasieve infecties, zoals sepsis, meningitis en bacteriëmische pneumonie. Pneumokokkenziekte is een infectieziekte met een zeer grote ziektelast door zijn hoge incidentie en relatief hoge mortaliteit. De ziektelast is met name hoog bij ouderen en jonge kinderen.

De behandeling van een (invasieve) pneumokokkeninfectie bestaat uit orale, of intraveneuze toediening van antibiotica en  ondersteunende maatregelen (bijvoorbeeld zuurstof, beademing), al dan niet op de intensive care.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.