Bijgewerkt: 8 augustus 2022

De GGD neemt steekproefsgewijs keel- en neusmonsters

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
10-11-2021

Vanaf deze week (45-2021) worden er steekproefsgewijs keel- en neusmonsters uit de GGD-teststraten onderzocht op het griepvirus en andere luchtwegvirussen. Zo wordt tijdens de coronapandemie de verspreiding van griep over het land in de gaten gehouden. Griep veroorzaakt ieder jaar ziekte en sterfte en wordt daarom nauwlettend gemonitord. De steekproeven worden gedaan door GGD Amsterdam, Amsterdam UMC en het RIVM.

Grote steden zijn extra kwetsbaar voor uitbraken van luchtweginfecties. GGD Amsterdam is daarom extra alert op varianten van het coronavirus en tijdens de herfst en de winter ook op andere luchtweginfecties. Nieuwe uitbraken worden zo tijdig opgemerkt. Op de testlocaties van GGD Amsterdam worden vanaf nu in samenwerking met Amsterdam UMC steekproefsgewijs monsters anoniem getest op onder meer het griepvirus. De gegevens worden gebruikt om te kijken of het griepvirus voet aan de grond krijgt. Op deze manier kan beter worden ingeschat of de zorg last krijgt van het griepvirus. De monsters zijn afkomstig van personen die positief of negatief op corona zijn getest.Jaarlijkse griepsurveillance. De landelijke controle op griep, oftewel de griepsurveillance, bestaat al sinds 1970, en houdt het aantal mensen met griep en griepachtige klachten in de gaten. Door deze controle kan snel een griepgolf worden vastgesteld en kunnen er tijdig maatregelen worden genomen. In andere jaren werden hiervoor onder andere de gegevens gebruikt van huisartsen die het aantal patiënten met griepklachten registreren.

Dit seizoen wordt de griep iets anders in de gaten gehouden dan in voorgaande jaren. In coronatijd worden mensen namelijk opgeroepen om zich bij klachten te laten testen op corona bij de GGD. Huisartsen zien nu relatief weinig patiënten met luchtwegklachten, waardoor de oude methode minder effectief is. Daarom is ervoor gekozen om de GGD-teststraten dit jaar als extra bron voor de griepsurveillance te gebruiken, naast de al bestaande bronnen: de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (inclusief de huisartsen peilstations die ook monsters voor virologische bepalingen insturen), de virologische weekstaten en Infectieradar. Meer informatie; https://www.rivm.nl/nieuws/zicht-op-griep-en-andere-luchtwegvirussen-in-coronatijdAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.