Bijgewerkt: 27 februari 2024

De Europese markt voor cyberveiligheid is nog niet optimaal

Nieuws -> Internet

Bron: Centraal Planbureau
22-01-2018

In Europa werkt de markt voor cyberveiligheid nog niet optimaal. Het gevolg is dat afnemers de keuze hebben tussen relatief dure, maar controleerbare nationale producten en relatief goedkope, maar moeilijk controleerbare buitenlandse producten. Dit staat in de CPB Policy Brief ‘Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid’ (pdf 20 pagina’s) die vandaag verschijnt van het Centraal Planbureau.

Voor een beter functionerende markt voor cyberveiligheid noemt het rapport verschillende beleidsrichtingen. In Europa kunnen (internationale) afspraken worden gemaakt over cyberveiligheid: een digitale variant op de Geneefse Conventies. Hierin kunnen afspraken komen over ‘zero-days’ (weeffoutjes in software die onbekend zijn bij de leverancier en waardoor digitaal kan worden ingebroken) en over ‘achterdeurtjes’ (bewust ingebouwde technieken om bijvoorbeeld een wachtwoord te omzeilen). Zulke afspraken kunnen het vertrouwen in buitenlandse producten vergroten waardoor afnemers meer keuze hebben. Dit komt de marktwerking ten goede.

Foto Amstelveen
(Bron CPB - 2018)

Op de markt voor cyberveiligheid bieden cyberveiligheidsbedrijven diverse oplossingen aan voor allerlei cyberdreigingen. Cyberdreigingen vormen een gevaar voor informatiebeveiliging en/of de continuïteit van de ICT van een afnemerDaarnaast kan de bewustwording over cybergevaren, en daarmee de vraag naar cyberveiligheidsproducten, worden vergroot, bijvoorbeeld door bedrijven een ‘cyberveiligheidsparagraaf’ in hun jaarverslag te laten opnemen. De twee belangrijkste knelpunten, waardoor de Europese markt nog niet optimaal werkt, zijn onvoldoende vertrouwen in het aanbod van buitenlandse cyberveiligheidsbedrijven en onvoldoende mogelijkheden voor Europese aanbieders om schaalvoordelen te creëren. Het vertrouwenstekort speelt vooral in het hoogwaardige segment (zoals bij de beveiliging van staatsgeheimen of van gevoelige informatie) en wordt gevoed door incidenten waaruit blijkt dat inlichtingendiensten ook bevriende landen bespioneren.

De schaalvoordelen blijven nog onbenut, doordat de markt voor cyberveiligheid in Europa relatief onvolwassen is. In de VS is de vraag naar cyberveiligheidsproducten groter en die kwam daar bovendien eerder op gang. Door deze markt in Europa beter te laten werken, kunnen Europese bedrijven beter concurreren met de grote aanbieders, met name Amerikaanse zoals bij de levering van antivirussoftware en monitoringsdiensten. Dit zorgt voor meer vertrouwen in en hogere kwaliteit van het cyberveiligheidsaanbod.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.