Bijgewerkt: 1 maart 2024

De Europese interne markt viert haar 30ste jaar bestaan

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
06-01-2023

In 2023 viert de EU de 30ste verjaardag van haar interne markt, een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Europese integratie en een van haar voornaamste drijvende krachten. De Europese interne markt, die op 1 januari 1993 is opgericht, maakt het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal binnen de EU mogelijk. Hierdoor wordt het leven voor mensen vergemakkelijkt en worden bedrijven nieuwe kansen geboden – meldt de Europese Commissie.

Foto Amstelveen
(Foto © EU - 2020)

Margrethe Vestager (1968) is een Deense politicus Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Digitale Media: 'De interne markt is het grootste handelsblok ter wereld. Hij vormt al 30 jaar het fundament van de EU en biedt kansen voor miljoenen bedrijven en consumenten in Europa. In de afgelopen twee jaar bleek dat het vermogen van Europa om schokken op te vangen en crises te boven te komen, afhankelijk is van een sterke interne markt. Daarom hebben we een noodinstrument voor de eengemaakte markt voorgesteld om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen en ervoor te zorgen dat deze ook in tijden van crisis functioneert'

In deze 30 jaar heeft de interne markt geleid tot een ongekende marktintegratie tussen de economieën van de lidstaten. Hij fungeert als motor voor groei en concurrentievermogen en ondersteunt de economische en politieke macht van Europa op mondiaal niveau. De interne markt heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het versnellen van de economische ontwikkeling van nieuwe lidstaten die tot de EU zijn toegetreden, het wegnemen van toetredingsbelemmeringen en het stimuleren van groei.

Meer recent bleek de interne markt cruciaal om Europa te helpen het hoofd te bieden aan de COVID-19-pandemie en de energiecrisis als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Het behoud en de versterking van de integriteit van de interne markt blijft van essentieel belang om Europa in staat te stellen om op gecoördineerde wijze in te spelen op nieuwe uitdagingen en het concurrentievermogen van de Europese economieën te blijven ondersteunen.

Dankzij de interne markt heeft de EU het leven van alle Europeanen kunnen verbeteren, onder meer door: 

-de transitie naar een groenere en digitalere economie te versnellen: de Europese Green Deal is de groeistrategie van de EU. Op basis van de EU-voorstellen “Fit for 55” en “het digitale decennium” zet de EU een regelgevingskader op om de groene en digitale transitie van Europa te ondersteunen. De industriële strategie biedt ondersteuning voor de EU-industrie bij deze transities. Ook blijven mede dankzij de interne markt essentiële productiemiddelen voor onze bedrijven beschikbaar, waaronder kritieke grondstoffen en geavanceerde technologieën zoals halfgeleiders;

Foto Amstelveen
(Bron EU - 2023)

De interne markt is een van de grootste verworvenheden van de Europese Unie. De eengemaakte markt heeft de afgelopen 30 jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt en heeft de EU tot een mondiale economische speler gemaakt. 440 miljoen Europese burgers profiteren van de interne markt. 17 miljoen Europeanen wonen of werken in een ander EU-land dan hun eigen land. Het bbp van de eengemaakte markt bedroeg in 2021 meer dan 14 biljoen euro. Op de interne markt zijn 24 miljoen bedrijven gevestigd. 15% van de wereldhandel in goederen komt uit de EU. De jaarlijkse intra-EU-export is vervijfvoudigd van 671 miljard euro in 1993 tot meer dan 3.400 miljard euro in 2022

-strenge veiligheidsnormen en toonaangevende mondiale technologische normen te waarborgen: dankzij de EU-wetgeving kunnen consumenten erop vertrouwen dat alle producten op de interne markt veilig zijn en voldoen aan strenge normen inzake milieu, arbeid, persoonsgegevens en mensenrechten. Deze regels en normen worden vaak overal ter wereld toegepast, waardoor de Europese bedrijven een concurrentievoordeel krijgen en de positie van Europa in de wereld wordt versterkt. Tegelijk stimuleren zij een “race naar de top” op het gebied van normen. Tegenwoordig is de EU een wereldwijde normalisatiepartij;

-met ongekende snelheid en vastberadenheid te reageren op recente crises: de respons op recente crises zoals de COVID-19-pandemie en de huidige energiecrisis berust op een gemeenschappelijke en gecoördineerde Europese aanpak. Doordat de binnengrenzen openbleven en de goede werking van de interne markt werd gewaarborgd tijdens de COVID-19-pandemie konden vaccins, medische uitrusting en andere kritieke materialen de mensen die deze nodig hadden bereiken. De respons van Europa op de energiecrisis is gebaseerd op het REPowerEU-plan, dat op zijn beurt afhankelijk is van het vermogen van de interne markt om gezamenlijk meer gediversifieerde energie aan te kopen en de ontwikkeling en uitrol van schone en hernieuwbare energie aanzienlijk te versnellen. Hierdoor is de EU nu al minder afhankelijk van Russische fossiele brandstoffen.Om ervoor te zorgen dat de interne markt een gemeenschappelijk goed blijft dat alle mensen in de EU ten goede komt, is de Commissie voortdurend bezig de ontwikkeling ervan op nieuwe gebieden en zorgt zij ervoor dat de reeds bestaande regels in de praktijk werken. Daartoe werkt zij nauw samen met de overheidsinstanties van de lidstaten, die mede verantwoordelijk zijn voor de doeltreffende handhaving van de internemarktregels. 

Bij de start van de reeks evenementen ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de interne markt presenteerde de Commissie in december 2022 een analysedocument over de toestand van de interne markt dertig jaar na de oprichting ervan en de rol ervan als drijvende kracht achter de veerkracht van de EU. In de loop van 2023 zullen er samen met belanghebbenden in de hele EU talrijke debatten, tentoonstellingen en campagnes worden georganiseerd om de successen van de interne markt te benadrukken en de burgers te betrekken bij het bespreken van de toekomst ervan. In dat verband zal de Europese Commissie een mededeling publiceren waarin de belangrijke verwezenlijkingen en voordelen van de interne markt onder de aandacht worden gebracht, en tevens lacunes in de uitvoering en toekomstige prioriteiten in kaart worden gebracht zodat de interne markt een belangrijke rol kan blijven spelen.

Achtergrond. De interne markt is op 1 januari 1993 opgericht ingevolge de ondertekening van het Verdrag van Maastricht op 7 februari 1992. Aanvankelijk besloeg hij twaalf EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vandaag bestaat de interne markt uit 27 lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Zwitserland heeft een gedeeltelijke toegang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.