Bijgewerkt: 6 december 2023

De EU Commissie wil een universele oplossing voor het opladen van apparaten

Nieuws -> Technologie

Bron: EU Commissie
24-09-2021

De EU Commissie zette op 23 september 2021 een belangrijke stap in de strijd tegen e-afval en ongemak voor de consument die het gevolg zijn van het bestaan van verschillende, incompatibele opladers voor elektronische apparaten. Door jarenlang met de sector samen te werken aan de vrijwillige ontwikkeling van een oplossing voor dit probleem is het aantal typen opladers voor mobiele telefoons de afgelopen tien jaar al van 30 naar 3 gedaald, maar tot een definitieve oplossing van het probleem heeft dit niet geleid. De Commissie stelt nu wetgeving voor om een universele oplossing voor het opladen van alle relevante apparaten vast te stellen.

Met het voorstel voor een herziene richtlijn radioapparatuur zullen de oplaadpoort en de snellaadtechnologie worden geharmoniseerd: USB-C zal de standaardpoort worden voor alle smartphones, tablets, fototoestellen en camera's, koptelefoons, draagbare luidsprekers en draagbare videogameconsoles. Daarnaast stelt de Commissie voor om de verkoop van opladers los te koppelen van de verkoop van elektronische apparaten (“ontbundelen”). Deze ontbundeling zal leiden tot meer gemak voor de consumenten en een verkleining van de door de productie en verwijdering van opladers veroorzaakte milieuvoetafdruk, en zal zo de groene en digitale transitie ondersteunen.

Foto Amstelveen
(Foto © EU - 2020)

Margrethe Vestager (1968) is een Deense politicus uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Digitale Media


Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: 'De Europese consumenten zijn al lang gefrustreerd over de groeiende stapel incompatibele opladers die ze thuis hebben liggen. We hebben de sector veel tijd gegeven om met eigen oplossingen te komen: de tijd is nu rijp voor wetgevingsmaatregelen voor een universele oplader. Dit is een belangrijke overwinning voor onze consumenten en voor het milieu en is in overeenstemming met onze groene en digitale ambities.'

Foto Amstelveen
(Foto Jennifer Jacquemart/© EU - 2019)

Thierry Breton (1955) is een Franse zakenman, voormalig hoogleraar en politicus. Sinds 1 december 2019 is hij Europees commissaris voor interne markt en diensten met een uitgebreide verantwoordelijkheid voor defensie en ruimtevaart in de Commissie von der Leyen


Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: 'Al onze essentiële elektronische apparaten worden via opladers van stroom voorzien. Doordat er steeds meer apparaten komen, worden er steeds meer opladers verkocht die onnodig of niet onderling uitwisselbaar zijn. Daar maken we een einde aan. Dankzij ons voorstel zullen de Europese consumenten één oplader voor al hun draagbare elektronica kunnen gebruiken: een belangrijke stap naar meer gebruiksvriendelijkheid en minder afval.'

De Commissie stelt vandaag voor:  • een geharmoniseerde oplaadpoort voor elektronische apparatuur: de USB-C-poort zal de standaardpoort zijn. Daardoor zullen de consumenten hun apparaten met dezelfde USB-C-oplader kunnen opladen.

  • een geharmoniseerde snellaadtechnologie zal helpen voorkomen dat verschillende producenten de oplaadsnelheid onterecht beperken en zal ertoe bijdragen dat de oplaadsnelheid van een apparaat bij het gebruik van om het even welke compatibele oplader gelijk is;

  • de verkoop van opladers los te koppelen van de verkoop van de elektronische apparaten: consumenten zullen een nieuw elektronisch apparaat zonder een nieuwe oplader kunnen kopen. Hierdoor zal het aantal ongewild gekochte opladers worden beperkt. Door minder nieuwe opladers te produceren en dus achteraf te moeten verwijderen, zal de hoeveelheid e-afval met naar schatting bijna 1 000 ton per jaar afnemen;

  • betere informatie voor de consument: de producenten zullen relevante informatie over de oplaadprestaties moeten verstrekken, o.a. over het vermogen dat het apparaat nodig heeft en of het al dan niet compatibel is met snelladen. Deze informatie maakt het voor consumenten gemakkelijker om te zien of hun bestaande opladers voldoen aan de vereisten van een nieuw apparaat of kan hen helpen bij het kiezen van een compatibele oplader. In combinatie met de andere maatregelen zou dit consumenten helpen de aanschaf van nieuwe opladers te beperken en hierdoor 250 miljoen euro per jaar te besparen.


De herziening van de richtlijn radioapparatuur maakt deel uit van de bredere actie van de Commissie om de duurzaamheid van producten, met name elektronica op de EU-markt, aan te pakken. Dit zal centraal staan in een toekomstig voorstel over duurzame producten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Verzameling van verschillende USB-kabels is de oogst van de laatste 10 jaar. Universal Serial Bus (USB) is een industriestandaard die specificaties vastlegt voor kabels, connectoren en protocollen voor verbinding, communicatie en stroomvoorziening (interfacing) tussen computers, randapparatuur en andere computers. De USB-standaard werd in 1996 uitgebracht en wordt onderhouden door het USB Implementers Forum (USB-IF). Er zijn vier generaties van USB-specificaties geweest: USB 1.x, USB 2.0, USB 3.x, en USB4


Volgende stappen. Het voorstel van vandaag voor een herziene richtlijn radioapparatuur moet nu nog volgens de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing) door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen. Een overgangsperiode van 24 maanden vanaf de datum van vaststelling zal de industrie voldoende tijd geven om zich aan te passen voordat de richtlijn van toepassing wordt.

Om uiteindelijk tot een universele oplader te kunnen komen, moet de kabel aan beide uiteinden volledig interoperabel zijn: aan de kant van het elektronische apparaat en aan de kant van de externe stroomvoorziening. Met het voorstel van vandaag zal de interoperabiliteit aan de kant van het apparaat worden verwezenlijkt. Dit is verreweg de grootste uitdaging. De interoperabiliteit van de externe stroomvoorziening zal bij de herziening van de verordening van de Commissie inzake ecologisch ontwerp worden aangepakt. Die zal later dit jaar van start gaan, zodat de inwerkingtreding ervan kan worden afgestemd op het voorstel van vandaag.

Achtergrond. In 2020 werden in de EU ongeveer 420 miljoen mobiele telefoons en andere draagbare elektronische apparaten verkocht. Gemiddeld bezitten consumenten ongeveer drie opladers voor mobiele telefoons, waarvan zij er twee regelmatig gebruiken. Desondanks geeft 38 % van de consumenten aan ten minste eenmaal problemen te hebben ondervonden bij het opladen van hun mobiele telefoon omdat de beschikbare opladers niet compatibel waren. Voor consumenten is dit niet alleen een onhandige maar ook een dure situatie: zij geven jaarlijks ongeveer 2,4 miljard EUR uit aan losse opladers die niet samen met de elektronische apparaten worden geleverd. Bovendien wordt geschat dat verwijderde en ongebruikte opladers jaarlijks tot 11 000 ton e-afval veroorzaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

En de winnaar is de plug USB-C (formeel bekend als USB Type-C). Het is een 24-pins USB-connectorsysteem met een rotatiesymmetrische connector. USB4, uitgebracht in 2019, is de eerste USB-overdrachtprotocolstandaard die alleen beschikbaar is via USB-C. USB-C-kabels verbinden hosts en apparaten met elkaar en vervangen diverse andere elektrische kabels en connectoren, waaronder USB-A en USB-B, HDMI, DisplayPort en 3,5 mm audio-aansluitingen


Om de daarmee samenhangende problemen voor de consument en het milieu aan te pakken, steunt de Commissie sinds 2009 een universele oplader voor mobiele telefoons en soortgelijke elektronische apparaten. De Commissie heeft in eerste instantie in 2009 een vrijwillige overeenkomst door de sector gefaciliteerd, wat heeft geresulteerd in de vaststelling van het eerste memorandum van overeenstemming. Hierdoor is het aantal bestaande oplaadoplossingen voor mobiele telefoons in de handel gedaald van 30 naar 3. Na het verstrijken van dat memorandum in 2014 werd in maart 2018 door de sector een nieuw voorstel ingediend. Dit werd niet toereikend geacht om te leiden tot de invoering van een universele oplader en was ook niet voldoende om te zorgen voor meer gebruiksvriendelijkheid voor de consument en minder e-afval.

Meer informatie

Vragen & Antwoorden bij het voorstel van de Commissie voor een universele oplader voor elektronische apparaten

Informatieblad over het voorstel van de Commissie voor een universele oplader voor elektronische apparaten

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur (werkdocumenten van de diensten van de Commissie hier en hier)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.