Bijgewerkt: 23 juli 2024

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amstelveen nam afscheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-02-2017

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de voormalige Welstandscommissie) van Amstelveen kwam per 1 januari 2017 te vervallen. Hiervoor komt een spreekuur in de plaats met de Stadsbouwmeester ir. Marijn Schenk en een separate vergadering van de Erfgoedcommissie. De leden van de commissie namen van de wethouders Herbert Raat (Amstelveen) en Gertjan van der Hoeven (Aalsmeer) in Haddock Grill Club afscheid op woensdag 1 februari 2017. De zes commissieleden en architect Jan Grupstra en Willemijn Paijmans (adviseur Cultureel erfgoed) ontvingen een Amstelveen pakket met toevoeging van het speciale Aalsmeers turfje, een kruidcake.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Vlnr.: Dhr. Jan Grupstra, Gertjan van der Hoeven wethouder, Herbert Raat wethouder, dhr. Alexander Pols, dhr. Noud de Vreeze voorzitter, Willemijn Paijmans, mw. Dorine van Hoogstraten, Marijn Schenk en dhr. Wil Smulders


De Amstelveense gemeenteraad heeft ingestemd met de aanstelling van de heer ingenieur Marijn Schenk als stadsbouwmeester. Per 1 januari 2017 geeft hij welstandsadviezen bij vergunningsaanvragen in de gebieden met een bijzonder welstandsregime, zoals het Stadshart, de Amsteldijk en de jaren 1930 wijken. De stadsbouwmeester adviseert de gemeente bij het opstellen van een visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amstelveen en is adviseur bij grote projecten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Ingenieur Marijn Schenk de Stadsbouwmeester van Amstelveen


Daarnaast houdt hij tweewekelijks spreekuur, waarin hij adviezen opstelt bij vergunningsaanvragen in gebieden met een bijzonder welstandsregime. Aanvragers en belanghebbenden kunnen zich telefonisch aanmelden voor het spreekuur. Het spreekuur is openbaar. Dit betekent dat andere inwoners, zoals omwonenden, zich hier ook voor kunnen aanmelden. Inwoners kunnen daarnaast contact met de stadsbouwmeester opnemen door te e-mailen naar stadsbouwmeester@amstelveen.nl.

De Amstelvener Marijn Schenk is architect en medeoprichter van NEXT architects en studeerde cum-laude af aan de TU Delft. Samen met Bart Reuser won hij in 2000 de Archiprix. Daarnaast vervult Schenk verschillende advies- en bestuursfuncties, waaronder de commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Utrecht en is hij een veelgevraagd spreker en jurylid in binnen en buitenland. In de gemeente Aalsmeer blijft de werkwijze onveranderd en is aansluiting gezocht bij een commissie Ruimtelijke Kwaliteit die voor meerdere Noord- Hollandse gemeenten werkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.