Bijgewerkt: 8 december 2023

De Amstelveense politieke partijen willen het Position paper Schiphol herzien

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-11-2023

De Amstelveense politieke partijen roepen gezamenlijk de wethouder op om het Position paper Schiphol uit 2019 (pdf 10 pagina's) te herzien. De fracties van ChristenUnie, Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en GroenLinks namen hiertoe het initiatief middels een motie, mede ingediend door D66, VVD, PvdA, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en CDA. In het recente raadsdebat over Schiphol, werd aangegeven dat het denken over Schiphol is veranderd. De fracties van ChristenUnie, Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en GroenLinks namen hiertoe het initiatief middels een motie, mede ingediend door D66, VVD, PvdA, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en CDA. In het recente raadsdebat over Schiphol, werd aangegeven dat het denken over Schiphol is veranderd.De fracties van ChristenUnie, Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en GroenLinks namen hiertoe het initiatief middels een motie, mede ingediend door D66, VVD, PvdA, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en CDA. In het recente raadsdebat over Schiphol, werd aangegeven dat het denken over Schiphol is veranderd. Een aantal jaren terug was groei van Schiphol vanzelfsprekend en was er weinig aandacht voor de impact hiervan op de leefomgeving. In het Schipholdossier wisten de partijen in Amstelveen elkaar nog nooit zo constructief te vinden. De motie werd unaniem aangenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Peter Bakker - 2020)

Schiphol Airport

Geen ‘voor of tegen Schiphol’-discussie. De partijen erkennen dat Schiphol een complex dossier is en dat Amstelveen slechts één belangenpartij is in een speelveld met vele anderen. Juist in zo'n gespannen speelveld is het van belang dat Amstelveen zowel intern, als extern een positie inneemt die doordacht, overtuigend en breed gedragen is. Vervallen in een 'voor of tegen Schiphol'-discussie is zinloos, zo zwart-wit is de werkelijkheid niet. Wanneer gedeelde waarden als veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, welzijn en woon- en werkgelegenheid als uitgangspunt worden genomen, moet het mogelijk zijn om een position paper op te stellen dat uitstijgt boven partijprogramma's. Wanneer de beweringen in het document ook zullen worden onderbouwd met bronnen ten behoeve van de objectiviteit, kan Amstelveen met vereende krachten, geloofwaardig en effectief invloed uitoefenen op andere belanghebbende partijen. Buurgemeenten zijn voorbeeld van zo'n belanghebbende partij. Het is niet de bedoeling dat een succesvolle aanpak in Amstelveen leidt tot verplaatsing van de overlast naar buurgemeenten.

Lelystad Airport. Luchthaven Lelystad openen - misschien zelfs een luchthaven op de Noordzee, het aantrekkelijker maken van internationale treinreizen, vliegtuigen een ander type kerosine laten tanken of zelfs elektrificeren; het zijn allemaal ontwikkelingen die effect zouden hebben op de leefbaarheid in Amstelveen. Tegelijk zijn deze alternatieven voor Schiphol geen lokaal te beslissen aangelegenheid. Het nieuwe position paper zal daarom moeten focussen op wat we in Amstelveen wél kunnen doen en handvatten bieden voor lokale maatregelen op de korte en middellange termijn. Na de verkiezingen krijgen we een nieuwe minister op het Schipholdossier.

Het is onzeker hoe deze nieuwe regering zich gaat opstellen naar de luchtvaart. De Amstelveense raad kiest ervoor toch nu actie te ondernemen en hier niet op te wachten. In tijden van formatie kan ook de Amstelveense lobby invloed hebben. De partijen kijken uit naar het nieuwe position paper, waarvan de 80% versie, in de loop van volgend jaar aan de raad wordt toegezonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.