Bijgewerkt: 29 september 2023

De Amstelveense politiek wil Tiny Houses

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
17-11-2020

AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting voor woonbestemming Tiny Houses op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerweg hoek. Met het indienen van deze motie daarover vragen AVA-D66-VVD en BBA het college een quick-scan uit te voeren op dat terrein. Dit idee kwam op, omdat het zgn. Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP), die locatie als reserve voor de lange termijn bestempelt. Daar zijn dus voorlopig geen definitieve plannen voor.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


In de gemeenteraad van 12 februari 2020 diende AVA, D66 en VVD de motie 'Ontheffing vergunning grondexploitaties t.b.v. tijdelijke woonbestemming Tiny Houses', in om voor starters en senioren, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Met de nieuwe motie, in te brengen in de raadsvergadering van 18 november 2020, roepen de genoemde partijen, het college op hier uitvoering aan te geven.Tiny Houses  zijn  klein volwaardige woningen van maximaal 50 m². Deze staan op een (tijdelijke), fundering of op wielen. Er is ook een stapelbare container variant, om zo meer woonunits te creëren.  De Tiny Houses   (kleine huisjesbeweging) is een architecturale en sociale beweging die pleit voor het wonen in kleine huisjes. De kleine huisjesbeweging bevordert financiële voorzichtigheid, economische veiligheid, gedeelde gemeenschapservaringen en een verschuiving in de consumptieve mentaliteit.

Het huisvesten van starters en daklozen in Tiny Houses zou een kostenbesparing zijn voor gemeenten. De levensvatbaarheid op lange termijn van kleine huizen voor daklozen is volledig afhankelijk van de structuur en de duurzaamheid van het model. Strenge zonerings- en landeigendomswetten maken het moeilijk voor deze beweging om wortel te schieten. Voordelen van toegang tot woningen zijn onder meer privacy, opslag, veiligheid, herstel van waardigheid en stabiliteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.