Bijgewerkt: 2 december 2023

De Amstelveense mantelzorgers zijn tevreden over de ondersteuning

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-08-2016

Op maandag 22 augustus  ontving Jeroen Brandes, wethouder welzijn, een rapport over de effectiviteit van Mantelzorgondersteuning uit handen van Harmke van de Fliert en Corrie Brouwer van Mantelzorg & Meer. Belangrijkste conclusie is, dat mantelzorgers, die de ondersteuning weten te vinden, tevreden zijn over de geboden hulp en zeggen er baat bij te hebben. Ze zijn beter geïnformeerd over de mogelijkheden en durven eerder om hulp te vragen. Wethouder Brandes en Mantelzorg & Meer zijn tevreden over de resultaten, maar bespraken ook hoe de ondersteuning aan mantelzorgers verder is te verbeteren.  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


Jeroen Brandes: “Mensen willen vaak langer thuis blijven wonen, maar zijn dan wel vaker afhankelijk van hulp uit hun eigen omgeving. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om voor hun partner, ouder of een kind met een beperking te zorgen, maar mantelzorg is doorgaans zwaar en langdurig en daardoor lopen zij het risico overbelast te raken. Het is belangrijk, dat mantelzorgers tijdig de juiste ondersteuning krijgen. Daarom kijken wij samen met Mantelzorg & Meer hoe we de mantelzorgondersteuning verder kunnen verbeteren en meer mantelzorgers kunnen bereiken.”

Harmke van de Fliert, Manager Mantelzorg & Meer: “De meeste mantelzorgers komen bij ons voor informatie, advies en emotionele ondersteuning. Van de vervangende zorg, de respijtzorg, zou meer gebruik kunnen worden gemaakt, zodat de mantelzorger eens even tijd voor zichzelf heeft. Wat we ook van het onderzoek hebben geleerd is, dat iedere mantelzorger eigen behoefte en noden heeft en dat ondersteuning altijd maatwerk moet zijn. Verder is het belangrijk, dat mantelzorgers ons tijdig weten te vinden of naar ons worden verwezen. We mogen minder bescheiden zijn en meer bekendheid aan onze organisatie geven.”   

Onderzoek naar effectiviteit mantelzorgondersteuning. Mantelzorg & Meer ondersteunt mantelzorgers met informatie en advies, emotionele ondersteuning, respijtzorg en praktische hulp. Het onderzoek is gehouden onder 2.400 mantelzorgers in de AM-regio. Met het onderzoek wilde Mantelzorg & Meer een beter beeld krijgen van waar mantelzorgers het meest mee geholpen zijn. Het ging om vragen, zoals hoe ervaren mantelzorgers de steun, past het aanbod bij hun behoefte, kunnen zij de zorg beter aan door de ondersteuning en zijn er dingen die beter kunnen. Op basis van het rapport gaan Mantelzorg & Meer en de gemeente aan de slag met een actielijst. Wilt u meer weten over Mantelzorg & Meer? Kijk op: www.mantelzorgenmeer.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.