Bijgewerkt: 4 maart 2024

De Amstelveenlijn wordt omgebouwd

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam / Amstelveenweb
09-06-2012

Op vrijdagmiddag 8 juni 2012 heeft wethouder Jan-Willem Groot (CDA) tijdens een persbijeenkomst over de nieuwe Amstelveenlijn meer uitleg gegeven, vooral over zaken, wat Amstelveen betreft.

De Amstelveenlijn is geopend in 1990. Railmaterieel gaat gemiddeld dertig jaar mee. Dat betekent, dat de meeste stadstrams van lijn 5 en alle sneltrams van lijn 51 rond 2020 aan het eind van hun levensduur zijn. Door de mix van stadstram 5 enerzijds en sneltram/metro 51 anderzijds (sneltram in Amstelveen en Buitenveldert, metro van Station Zuid tot Centraal Station) is de lijn gevoelig voor technische storingen.

Zo scoort de Amstelveenlijn onder de maat op het gebied van op tijd rijden en uitval van ritten. Vertragingen verspreiden zich als een olievlek over het metronet. De kwaliteit van de trambaan gaat achteruit. Vanaf 2020 zijn er extra kostenposten te verwachten voor groot onderhoud, vervanging van rails, wissels en systemen en verbetering van verouderde perrons.

amstelveenlijn Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot laat de omslag van het boekwerk 'Inspraakdocument Ombouw Amstelveenlijn' zien


Amstelveen is de grootste plaats van Nederland zonder treinstation. Daarom zijn snelle en betrouwbare verbindingen naar treinstations cruciaal. De Zuidtangent (hoogwaardige bus) verbindt Amstelveen sinds 2002 met de stations Schiphol en Bijlmer ArenA, maar bedient slechts een beperkt deel van Amstelveen.

Amstelveenlijn is zowel tram- als metrolijn. Stadstram 5 heeft net als de tram een lage instap, sneltram 51 heeft net als de metro een hoge instap. Van halte Oranjebaan in Amstelveen tot halte De Boelelaan/VU in Buitenveldert rijden er zowel stadstrams als sneltrams op de Amstelveenlijn.

Sneltram 51 is een kruising tussen een tram en een metro. Tussen het beginpunt Westwijk en Station Zuid rijdt sneltram 51 als stadstram: op kruispunten gemengd met ander verkeer. De twee soorten trams en twee soorten perrons laten al zien, dat de Amstelveenlijn een compromis is tussen verbinden en ontsluiten.

Omdat de Amstelveenlijn ombouwen tot metrolijn te duur is, zijn in 2011 alternatieven vergeleken. Hoe kun je met mindergeld toch een duurzame oplossing krijgen die sneller en betrouwbaarder is dan sneltram 51? Er is gekeken naar zaken zoals kosten, opbrengsten (kortere reistijden, rechtstreekse verbindingen), betrouwbaarheid, capaciteit en inpassing in de ruimte.

amstelveenlijn Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Groot wijst de tramhaltes aan, die worden opgegeven in Amstelveen


Ombouw Amstelveenlijn

Het doel van het project ‘Ombouw Amstelveenlijn’ is “een kosteneffectieve, hoogwaardige, verkeersveilige en toekomstvaste railverbinding als vervanging van de huidige Amstelveenlijn”. Om hoogwaardig te zijn, moeten reizigers op het hele traject minimaal elke tien minuten een tram kunnen pakken. De hoogwaardige tram gaat op het drukste stuk (Binnenhof – Station Zuid) in de spits 18 keer per uur rijden.

De hoogwaardige tram krijgt net als de stadstrams een lage instap van ongeveer 30 centimeter. Lage perrons passen vooral in de binnenstad beter op straat, dan massieve hoge perrons. Reizigers kunnen gelijkvloers blijven in- en uitstappen; dat gaat makkelijk en snel, ook voor mensen met een beperking.

Haltes

In Amstelveen en Buitenveldert telt de Amstelveenlijn nu relatief veel haltes: 20. Hun invloedsgebieden overlappen elkaar grotendeels. Uit berekeningen blijkt, dat ongeveer 15 haltes optimaal is. Dan zijn de hogere snelheid van de hoogwaardige tram, het grotere aantal reizigers, dat hij trekt en de lagere kosten van de exploitatie het beste in balans.

Vier tramhaltes in Amstelveen gaan vervallen:

Spinnerij: relatief weinig reizigers (1.000 per dag), Gondel: (1.000 reizigers per dag), Marne: (1.000 reizigers per dag), Amstelveen Centrum: op korte afstand van haltes Ouderkerkerlaan (450 meter) en Oranjebaan (350 meter).

In Amsterdam vervallen de haltes onder andere aan de A. J. Ernststraat, Parnassusweg en de Strawinskylaan. Alle haltes die vervallen worden gesloopt. De grond eronder wordt omgevormd tot een groenstrook. Alle hoge perrons op het traject Westwijk – Station Zuid worden verlaagd, zodat reizigers gelijkvloers in de tram kunnen stappen. De betonvloeren van de perrons krijgen een hoogwaardiger uitstraling.

Foto Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam - 2012)

Door de kruispunten van Beneluxbaan met Sportlaan, Zonnestein en Rembrandtweg ongelijkvloers te maken, kan iedereen sneller doorrijden en is het afgelopen met aanrijdingen tussen de Amstelveenlijn en kruisend verkeer


R-net haltes

De haltes in Amstelveen en Buitenveldert (van Westwijk tot Station Zuid) moeten voldoen aan de kwaliteit van R-net, het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad.

Dat betekent:

• abri’s (wachtruimtes) met glazen wanden en houtkleurige bankjes

• bewakingscamera’s

• OV-chipkaartautomaten

• prullenbakken

• reisinformatie: dienstregeling én actuele vertrektijden (ook gesproken informatie voor blinden en slechtzienden)

• stallingen voor 100 tot 150 fietsen

Op de overstaphaltes Sacharovlaan, Poortwachter, Ouderkerkerlaan, Oranjebaan en Station Zuid komen ook schermen met actuele reisinformatie over aansluitende bussen, trams, metro’s, of treinen.

Ombouw klaar in 2020

De voortgang van het project ZuidasDok (het ondergronds leggen van de A10 Zuid) bepaalt, wanneer de hoogwaardige tram kan rijden. Om te voorkomen, dat de twee projecten elkaar in de weg lopen, of op elkaar moeten wachten wordt gekeken hoe deze planningen kunnen worden ontkoppeld.

Inspraak: 9 juni tot en met 21 juli 2012. Wilt u een inspraakreactie geven op het voorstel de Amstelveenlijn om te bouwen voor twee hoogwaardige tramverbindingen? Dat kan vanaf 9 juni tot en met zaterdag 21 juli 2012.

Stuur uw reactie per e-mail naar info@amstelveenlijn.nl , of per post naar: Stadsregio Amsterdam Projectteam Amstelveenlijn Postbus 626 1000 AP Amsterdam. Ook kunt u reageren via een formulier op de website www.amstelveenlijn.nl . De bestemmingsplannen met de precieze maatregelen (zoals het ongelijkvloers maken van kruispunten) komen later nog apart in de inspraak.

De inspraakperiode loopt af op 21 juli 2012. Daarna wordt een eindverslag met een antwoord op de zienswijzen opgesteld. Na het zomerreces zullen de Stuurgroep van de Amstelveenlijn en het dagelijks bestuur van de Stadsregio de antwoorden vaststellen, waarna deze uiterlijk 1 oktober 2012 worden gepubliceerd. Het eindverslag wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.