Bijgewerkt: 4 maart 2024

De Amstelscheg: samenhangend metropolitaan landschap

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
09-04-2009

De Amstelscheg, het landelijke gebied rond de Amstel ten zuiden van Amsterdam, moet één samenhangend metropolitaan landschap van internationale allure worden, van de Stopera in hartje Amsterdam tot de historische Stelling van Amsterdam op de grens met Utrecht.

Om het fraaie landschap nog mooier te maken en te beschermen tegen verrommeling, worden de stedelijke ontwikkeling rond de Amstelscheg en de inrichting van het groengebied met elkaar in samenhang gebracht.

Dit hebben de Provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, Zuider-Amstel, Oud-Zuid en Zuidoost vandaag op 9 april 2009 in een gezamenlijke verklaring tijdens de Metropool Regio Amsterdam conferentie uitgesproken. Ze gaan de komende jaren intensief samenwerken om van de Amstelscheg een metropolitaan landschap te maken.

Acties

De Amstelscheg is al een prachtig landschap, dat steeds intensiever wordt gebruikt door de stadsbewoners. Plaatselijk begint de verrommeling toe te slaan. Om dat proces tegen te gaan en het gebied nog fraaier te maken, zijn van Stopera tot Stelling verbeteringen nodig. In Amsterdam moeten de oevers van de Amstel groener en voor het publiek beter bereikbaar worden.

De zogenaamde kop van de Amstelscheg, nu een losse verzameling groengebieden die doorsneden worden door de A10 en de Amstel, moet een samenhangend groengebied worden, onder meer door recreatieve verbindingen aan te leggen. In het gebied tussen de A10 en Ouderkerk aan de Amstel moeten voor stadsbewoners meer mogelijkheden voor recreatie, maar ook bijvoorbeeld zorg, komen. Ook tussen Ouderkerk en de Stelling moeten recreatieve verbindingen worden verbeterd. Ook is er meer ruimte voor water nodig.

Stelsel van metropolitane landschappen

Het ontwikkelen van de Amstelscheg tot een metropolitaan landschap maakt deel uit van de ambitie van de metropoolregio Amsterdam om een stelsel van metropolitane landschappen rond Amsterdam op te bouwen. De Stelling van Amsterdam vormt hierin de ruggengraat.

Om de landschappen beter te beschermen tegen verrommeling en om inrichtingsprojecten sneller uit te voeren, gaan de partijen de planologische bescherming, het beheer en de financiering nauw op elkaar afstemmen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Provincie, die de bescherming van de zogenaamde bufferzones rond Amsterdam uitwerkt en het Investeringsbudget Landelijk Gebied verdeelt.

Antwoord aan het Rijk

Met een metropolitaan landschap rond de Amstel beantwoordt de metropoolregio Amsterdam de oproep van het Rijk om in gebieden met een hoge verstedelijkingsdruk robuuste groenblauwe structuren te ontwikkelen die de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat aantoonbaar verbeteren. Dat kan door in te spelen op de behoeften van de burgers, zoals vrije tijdsbesteding, ontspanning, landschapsbeleving en het consumeren van streekproducten.

Plan van aanpak

Partijen bouwen met deze intentieverklaring voort op de resultaten van de ‘Schetsschuit Amstelscheg’ van 4 februari 2009, georganiseerd door de Dienst Landelijk Gebied. In deze schetssessie hebben alle belanghebbenden bij het gebied de kansen en opgaven in het gebied in beeld gebracht.

Gedeputeerde Peter Visser van de Provincie Noord-Holland en wethouder Marijke Vos van Amsterdam zullen nog voor de zomer een plan van aanpak opstellen waarin wordt aangegeven hoe tot een gezamenlijke visie en uitvoering kan worden gekomen. Partijen willen het plan van aanpak uit gaan voeren samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, boeren en bewoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.