Bijgewerkt: 21 september 2023

De 13de Veteranendag in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb/Conchita Willems
24-06-2019

Amstelveense veteranen werden op zaterdag 22 juni 2019 in de Huiskamer van het Raadhuis bedankt voor hun inzet in dienst van vrede, nu en in het verleden. Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. In Amstelveen wonen zo’n 230 veteranen. Mannen en vrouwen die voor ons land hebben deelgenomen aan oorlog, internationale vredesmissies of humanitaire hulpverlening, van de Tweede Wereldoorlog tot nu.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het Harmonie Orkest Amstelveen zorgt voor de muzikale begeleiding


Bij binnenkomst in de hal van het Raadhuis speldden jonge dames van scouting Hedera bij de gasten een witte anjer op, aan de linkerkant van de kleding. In de Huiskamer boven kon men een kopje koffie/thee of een watertje krijgen met een koekje natuurlijk. Het Harmonie Orkest Amstelveen speelde sfeervolle muziek. Veteranen kenmerken zich door hun houding van mededogen en moed.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Orkestleider Nico Schimmel dirigeert het orkest


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Veel mensen kwamen naar de viering van de jaarlijkse veteranendag van Amstelveen. Een veteraan (van het Latijnse vetus, wat 'oud' betekent) is een persoon die lange diensttijd of ervaring heeft gehad in een bepaald beroep of veld.
Een militaire veteraan is een persoon die heeft gediend en niet langer in de strijdkrachten dient


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Op de eerste rij zitten de leden van het College Amstelveen. Vlnr.: burgemeester Tjapko Poppens, wethouders Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (D66) en luitenant-kolonel Jan Komen. Hij is reserve-luitenant-kolonel der infanterie (Regiment Limburgse Jagers) en is verbonden aan de staf van 11 Luchtmobiele Brigade '7 December'. Hij treedt op als vertegenwoordiger van de regionaal militair commandant binnen het beleidsteam van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland


Toespraak van burgemeester Tjapko Poppens:
'Welkom veteranen van Amstelveen, partners, familieleden en vrienden van veteranen, vertegenwoordigers van de Nederlandse Krijgsmacht, vertegenwoordigers van de gemeenteraad en andere aanwezigen. Dit jaar is alweer de 13de keer dat we Veteranendag in Amstelveen hebben. Deze dag is een blijk van waardering aan u, Amstelveense veteranen. Met dank aan Hedera Scouting en het Harmonieorkest Amstelveen voor hun bijdrage aan vandaag. De Nederlandse Veteranendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 juni. Het is dé nationale dag voor erkenning en waardering voor álle veteranen. Dat is goed, maar het is zeker zo belangrijk, dat u die erkenning ook krijgt van mensen die dichtbij u staan, van mensen uit uw eigen omgeving.

Amstelveen heeft zo’n 230 veteranen. Mannen en vrouwen die voor ons land hebben deelgenomen aan oorlog, internationale vredesmissies of humanitaire hulpverlening. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu, want een aantal van u is nog in actieve dienst. Ongeacht waar of wanneer was het doel hetzelfde: werken aan vrede en veiligheid. Ieder van u heeft zijn eigen ervaringen, zijn of haar eigen verhaal. Zo direct vertelt Maaike Hoogewoning haar bijzondere verhaal als operatieassistente in Afghanistan.

Eén ding heeft u gemeen, u heeft ervaren wat oorlog is en wat oorlog met mensen kan doen. U kent de risico’s en de spanning van dienen onder extreme omstandigheden. U heeft dingen gezien die u niet zomaar vergeet. U weet wat behulpzaamheid, plichtsgetrouwheid en moed zijn, wat de woorden kameraadschap en loyaliteit betekenen maar ook welke opoffering en offers dit soms vraagt. De meeste Nederlanders kennen dit gevoel niet. Ik ook niet. We kunnen het ons proberen voor te stellen, maar niet doorvoelen. En dan de thuiskomst. Het leven na de strijd. Hoe ga je verder? Vaak is het lastig de draad van het gewone leven weer op te pakken, om thuis over uw ervaringen te praten. Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor dan in de tijd van de oudere veteranen. Toen was er eigenlijk geen opvang en de ontvangst bij terugkeer was soms verre van hartelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Burgemeester Tjapko Poppens tijdens zijn toespraak


Daarbij vraagt het dienen van het land en het werken aan vrede ook het nodige van het thuisfront. Tijdens en na de missie. Wat dat betreft heeft het thuisfront een geheel eigen missie. En niet altijd een gemakkelijke. Daarom is het fijn dat u – partner, kind, ouders of vriend – vandaag bent meegekomen. Deze dag is ook een eerbetoon aan u! Belangrijk van Veteranendag is dat veteranen met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen delen. Maar ook dat wij ‘thuisblijvers’ meer begrip krijgen voor wat u tijdens uw missie heeft gedaan en meegemaakt. Wat weten wij eigenlijk van de missies waar ons land de laatste jaren bij betrokken was?

We zien soms beelden op de televisie. Ik heb opgezocht aan welke missies wij deelnemen. Dat is een hele lijst: Irak, Syrië, Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan, Mali, Bahrein, Litouwen, Gaza, Israël, Libië, Libanon, Uganda en Kosovo. Wij kunnen veel van u leren. Aan u hebben wij onze vrijheid te danken. Van u kunnen wij horen hoe Nederland bijdraagt aan de internationale vrede en veiligheid. U bent het zichtbare bewijs dat vrede niet vanzelfsprekend is, dat onze vrede en vrijheid hard bevochten zijn en in vele delen van de wereld nog steeds bevochten worden. Daar staan wij in ons dagelijks leven niet altijd bij stil. Vandaag wel.

Beste veteranen, u heeft ons land gediend en zich met volle overtuiging ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. In ons land en op vele andere plekken in de wereld. U verdient daar ons grootste respect voor.

Tot slot, de wapenbroeders, afdeling Amstelland, hebben een verzoek gedaan aan mijn voorganger, Bas Eenhoorn. Zij hebben behoefte aan vaandeldragers. Een oproep aan u als veteraan om deze eervolle taak te overwegen. Dank u.'

Aan het eind van zijn toespraak bedankte de burgemeester het Harmonie Orkest Amstelveen voor de muzikale omlijsting en Scouting Hedera voor de begeleiding van het evenement. Hierna blies trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen, de 'Last Post'. De minuut stilte ter gedachtenis aan gevallenen en slachtoffers werd gevolgd door het gezongen Wilhelmus.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen blaast de 'Last Post' op zijn klaroen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus, het volkslied van Nederland. De melodie is afkomstig
van het spotlied 'O la folle entreprise du prince de Condé', dat werd gezongen tijdens het beleg van de stad Chartres in Frankrijk
door de hugenoten in 1568


Maaike Hoogewoning (38) deelde hierna haar ervaringen tijdens vredesmissies naar het Afghaanse Kandahar, waar zij als militair operatieassistent werd uitgezonden. Aan de hand van een filmpje en enkele slides vertelde ze over haar werk in 3 operatiekamers daar. Ze volgde de opleiding tot operatieassistente en kwam tijdens een congres in contact met Defensie. "Ik vond het leger altijd interessant, maar dacht: dat is piefpafpoef, schieten, voorwaarts het veld in. Ik stond er niet bij stil dat er ook mensen nodig zijn om de levens van militairen te redden. Een militair legt zijn leven op de waagschaal om in een vreemd land vrede en veiligheid te brengen. Als íémand de beste zorg verdient…" Op de Koninklijke Militaire Academie in Breda volgde ze een opleiding tot luitenant. Ze leerde schieten – dus toch pief, paf, poef, lacht ze – zichzelf verdedigen, ze leerde een gasmasker te gebruiken. Bang was ze niet, tijdens haar uitzendingen. "Ons kamp in Kandahar was doelwit voor raketten. Als het alarm klonk over het kamp en we waren aan het opereren, ja, dan sta je elkaar toch éven met grote ogen aan te kijken. Shit, wat nu? Maar ja, als we stoppen met opereren gaat de patiënt sowieso dood, dus dan namen we de gok en hoopte ik maar dat die raket niet op ons ziekenhuis zou vallen. En als dan weer 'all clear' uit de luidsprekers klinkt, denk je: oh ja, dat is waar ook, er was een raketalarm." Met haar boek Oorlog in de operatiekamer, dat onlangs is verschenen, wil ze laten zien wat zich in een oorlogsziekenhuis afspeelt, en welke risico’s de militairen lopen. "Het leger is méér dan alleen maar schieten. En ik wil laten zien hoe wij boffen met de vrijheid die we in Nederland hebben."


Ze schreef haar boek met hulp van de dagboekjes die ze bijhield tijdens de missies. "Ik stuurde dan pagina's naar huis, zodat mijn thuisfront wist wat ik deed." Ze is even stil. Grinnikt. "Ik hield wel sommige pagina’s achter, met de nare details. Zodat ze niet nog ongeruster zouden worden." Vorig jaar was haar laatste missie: een maand met de marine mee. Geen bermbommen, geen raketten of helikoptercrashes – dit was het rustigere werk. Ook wel 'even fijn'. "Het is heel dankbaar werk, maar ook heel pittig.” De veteranen werden door haar verhaal aangesproken op hun eigen verhalen en op het respect dat die verhalen oproepen bij hun dierbaren. Wat fijn om haar te mogen beluisteren. In haar boek 'Oorlog in de operatiekamer' vertelt ze over de inspanningen van het chirurgisch team om zieke en gewonde collega's, en ook Afghaanse burgers, te helpen met de beste geneeskundige hulp die zij kunnen leveren. Dapper vertelde ze over deze indringende ervaringen, waarbij het slot toch wel enige emotie bij haar en aanwezigen opriep. Na haar voordracht ontving zij van de burgemeester een prachtig kleurrijk boeket.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Oorlogsveteraan Maaike Hoogewoning (37) operatieassistent bij defensie en schrijfster van het boek 'Oorlog in de operatiekamer' vertelt haar emotionele ervaringen in Afghanistan
Ter afsluiting speelde de Harmonie nog de Veteranenmars, waarna iedereen die dit wenste, kon deelnemen aan een heerlijke Indische maaltijd, geserveerd door Toko Madjoe in het restaurant van het Raadhuis. Aldaar kon eenieder eigen ervaringen delen. Gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar was er volop tijdens het eten. Voldaan en tevreden gingen de mensen huiswaarts en dankbaar dat de gemeente Amstelveen dit elk jaar weer mogelijk maakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.