Bijgewerkt: 15 mei 2021

De 12e internationale RSI-dag

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RSI-vereniging
21-03-2011

De RSI-vereniging organiseert op zaterdag 26 maart 2011 een landelijke themamiddag over RSI in Den Haag, ter gelegenheid van de internationale RSI-dag 2011. Hoofdspreker is de Engelse onderzoeker Andrew Dilley, die zenuwschade bij RSI zichtbaar maakt.

Ook kunnen vier gratis workshops worden gevolgd. Graag nodigt de vereniging alle leden van de RSI-vereniging, behandelaars, onderzoekers en andere professionals op RSI-terrein uit deel te nemen aan deze bijeenkomst. De middag vindt plaats in Den Haag, bij een congreslocatie direct naast station Hollands Spoor, zowel per auto als per OV zeer goed bereikbaar.

Veel mensen krijgen RSI-arm, CANS door langdurig muisgebruik, vooral met een laptop. De armen, handen, nek, de polsen en de schouders worden overbelast


RSI?

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Met RSI samenhangende aandoeningen zijn onder andere slijmbeursontsteking en peesschedeontsteking.

De soorten RSI, dat computergebruikers beïnvloeden kunnen niet-specifieke pijnen in de arm zijn, of werk gerelateerde bovenste ledematenstoornis (WRULD= work related upper limb disorder). Condities, zoals RSI worden ook vaak worden geassocieerd met zowel fysieke en psychosociale stressoren (de conditie die de stress veroorzaakt).

CANS ipv RSI

CANS staat voor Complaints of Arm Neck and/or Shoulder - klachten aan arm nek en/of schouder. CANS is een model, dat sinds 2004 in Nederland gebruikt wordt en waarin 23 aandoeningen beschreven zijn. Behalve de wat 'duidelijker' te diagnosticeren aandoeningen is hierin een restgroep voorzien: A-specifieke CANS.

CANS is evenals RSI geen diagnose op zich, maar is een typering voor werkgerelateerde aandoeningen die behandeling behoeven. Een goede diagnose stellen blijft van belang. Het CANS-model is daarvoor een hulpmiddel.

Hoewel het CANS-model een goede basis biedt voor een eenduidige benadering van het klachtenbeeld heeft de toepassing en het gebruik van de term CANS in Nederland voor veel verwarring gezorgd.

Buiten Nederland bestaat deze term niet en het publiek, de onderzoekssector en veel behandelaars geven aan met het begrip niet goed uit de voeten te kunnen (bron: RSI Patiëntenvereniging). Om die reden wordt het opportuun geacht de term "RSI" te blijven gebruiken, of de internationaal meer gebruikelijke term "musculoskeletal disorders" (MSD's). Lees meer over CANSAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.