Bijgewerkt: 27 februari 2024

De Commissie RWN vergadert over golfcentrum

Nieuws -> Gemeente

Bron: Actiecomité Golfodrama
12-05-2006

Het blijkt dat College & B&W de inspraakprocedures art. 19 WRO en MER willen laten samenvallen met de vakantie periode en de gemeenteraad om mandaat vragen om de MER vast te stellen. Onderdeel van het voorstel van burgemeester en wethouders nummer 43, is het volgende:

II.     in te stemmen met mandatering van de tussentijdse aanvaarding van het milieu-effectrapport Golfcentrum aan het college van burgemeester en wethouders. Wij vinden dat de gemeenteraad over dit stuk moet kunnen debatteren en oordelen. Tevens wil men op 18 juli 2006 als College groen licht hebben om de artikel 19 procedure WRO te starten, dus buiten de gemeenteraad om.

Deze procedure zal nota bene in de vakantie ter inzage liggen tot 23 augustus 2006. De MER inspraakprocedure zal ook in de vakantie plaatsvinden van 20 juli tot 17 augustus 2006.

Kortom indien aanstaande dinsdag raadsvoorstel 43 door de commissie wordt goedgekeurd waardoor het in de komende gemeenteraadsvergadering ook goedgekeurd zal worden dan kan het college als bevoegd gezag het verder afhandelen. Het enige wat dan nog rest is de inspraak op artikel 19 en MER .

Het college wordt gevormd door PvDA, VVD en CDA . Wij verwachten niet dat het College zich hard zullen maken om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de MER richtlijnen van de CieMer ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Je hoort dan niets meer en dan opeens is er een MER. Wederom wordt ons burgers een oor aangenaaid. Als Golfodrama hebben wij de volgende aanvullende richtlijn op de MER: Het laten uitvoeren van de MER door een neutrale partij. Reden: Grontmij is te zeer betrokken bij de uitvoering, ontwikkeling en financiering om met goed fatsoen als onafhankelijk deskundige te kunnen worden aangemerkt.


Dit blijkt onder meer uit onderstaande informatie:

-De informatie op de site van Golfodrama

-De informatie op de site van Grontmij

Golfbanen en het gegeven dat de landschapsarchitect Aart Bergsma van Golfodrome op de loonlijst van Grontmij staat.


Bron: website Golfodrome en website Grontmij:Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.