Bijgewerkt: 2 oktober 2023

DUWO moet de brandveiligheid van haar studentenwoningen op orde te krijgen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-03-2021

Studenten en gemeente willen op korte termijn plan van aanpak brandveiligheid Uilenstede. De gemeente Amstelveen wil uiterlijk eind maart 2021 een plan van aanpak ontvangen van studentenhuisvester DUWO om de brandveiligheid op Campus Uilenstede op orde te krijgen.

Het college van B en W is van mening dat DUWO hogere urgentie moet geven aan de brandveiligheid van haar studentenwoningen. Vanuit de gemeente is hierover deze week contact geweest met de voorzitter van de raad van bestuur van DUWO en de directeur van de vestiging in Amsterdam.De gemeente Amstelveen begrijpt dat het inventariseren en op orde brengen van de brandveiligheid op de gehele campus tijd en geld kost en dat dit niet allemaal op korte termijn gerealiseerd kan worden. Maar wil wel dat DUWO op de korte termijn laat zien dat zij de brandveiligheid in de studentencomplexen serieus neemt en hiervoor op korte termijn de nodige stappen zet.

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en Vergunningen heeft op donderdag 11 maart 2021 samen met burgemeester Tjapko Poppens, een toezichthouder van de gemeente en Lisette Doornbos van de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) een bezoek gebracht aan de vierde etage van de flat, waar begin februari brand uitbrak, om met eigen ogen te zien wat de gevolgen zijn geweest.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Lisette Doornbos secretaris van de Vereniging Bewoners Uilenstede begeleidt wethouder Herbert Raat en burgemeester Tjapko Poppens tijdens hun bezoek in de uitgebrande studentenflat op 11 maart 2021


Zorgplicht. 'De zorgplicht reikt verder dan de wettelijk plicht voor deze bijzondere doelgroep. We willen dat het plaatsen van rookmelders in de studentenkamers voor aanvang van het nieuwe studiejaar 2021/2022 met voorrang wordt opgepakt. In het plan van aanpak verwachten wij in ieder geval dat DUWO aangeeft op welke wijze zij invulling gaan geven aan deze oproep. Samen met de VBU gaan wij erop toezien dat er een plan voor de korte en de lange termijn komt die voldoet aan de zorgplicht'- aldus wethouder Herbert Raat.Inspectie brandveiligheid. De gemeente Amstelveen heeft vlak na de brand een inspectie laten uitvoeren waaruit blijkt dat het woongebouw op een aantal onderdelen niet voldoet aan het bestaande bouwniveau van het Bouwbesluit 2012. Dit onderzoek is op 15 februari en op 2 maart 2021 met DUWO gedeeld. DUWO is gevraagd om een in brandveiligheid gespecialiseerd adviesbureau het gehele gebouw te laten inspecteren en te onderzoeken of het woongebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen. Geconstateerde gebreken dienen te worden voorzien van een hersteladvies.
Lees de brief Brandveiligheid Uilenstede (pdf 3 pagina’s) van het College B en W van Amstelveen aan DUWO en de brief Persbericht brandveiligheid Uilenstede (pdf 3 pagina’s van) mevr. H.M. de Vreese voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting DUWO.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.