Bijgewerkt: 22 september 2023

D66 vragen over pesterijen in Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: M. J. Alink D66
14-08-2011

Aan het college van B en W Amstelveen

Laan Nieuwer- Amstel 1

1182 JR Amstelveen

Vragen ex. art. 33 RvO van de fractie van D66

Inleiding:

In het Amstelveens Nieuwsblad van 10 augustus 2011 werden enkele artikelen gewijd aan de positie van een homostel, wonend in 'La Foresta' ( Bovenkerk ). Het homostel voelt zich volgens deze informatie in hun woninggenot aangetast en ziet zich genoodzaakt 'vanwege aanhoudende pesterijen' te verhuizen.

foresta Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Het appartementencomplex 'La Foresta' aan de Legmeerdijk in mei 2008


Aan de andere kant stelt de Vereniging van Eigenaren, dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen het homostel en andere bewoners als het gaat om de handhaving van regels en dat van discriminatie geen sprake is.

Het conflict is dermate opgelopen, dat het homostel geen heil meer ziet in contacten met de vereniging van Eigenaren. N.a.v. de ontstane situatie stelt ondergetekende, lid van de fractie van D66, u de volgende vragen:  1. In hoeverre deelt het college de mening van de fractie van D66, dat een dergelijk conflict, waarbij de geaardheid van mensen een rol lijkt te spelen met inzet van alle middelen voorkomen moet worden uit een oogpunt van kwaliteit van wonen en leven in de gemeente Amstelveen ?

  2. In hoeverre is het college bereid naar mogelijkheden te zoeken, of door eigen inzet, of door inschakeling van bijv. de buurtregisseur, het conflict alsnog in goede banen te leiden langs de weg van bemiddeling tussen de  betrokkenen ( bewoners, homo-stel en Vereniging van Eigenaren )?

  3. Is het college van mening, dat het hier een geïsoleerd conflict betreft, waarbij een homoseksueel paar zich genoodzaakt voelt om te verhuizen of zijn uit het recente verleden ook nog andere vergelijkbare gevallen aan het college bekend binnen de gemeente?


Fractie D66, M. J. Alink, fractievoorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.