Bijgewerkt: 4 oktober 2023

D66 vragen ivm onderhoud Amsterdamse Bos

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
24-08-2010

Schriftelijke vragen van D66-Amstelveen ivm het onderhoud Amsterdamse Bos

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

Het onderhoud van het Amsterdamse Bos, welk zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Amstelveen, ligt in handen van de gemeente Amsterdam. Het fietspad in het Amsterdamse Bos, parallel aan de Emmakade, zit al enige tijd vol scheuren. De scheuren in het fietspad lijken veroorzaakt te worden door de wortels van de omliggende bomen.

Niet alleen wordt niets aan de wortels en de daardoor veroorzaakte scheuren in het fietspad gedaan, ook de bomen zelf zijn al lange tijd niet gesnoeid. De bomen zijn topzwaar en hangen in de naastliggende sloot. Na gesprekken met omwonenden, is de fractie van D66 bang, dat bij de eerste de beste zware storm de – behoorlijk forse - bomen zullen omvallen.


Grotere kaart weergeven Fietspad met scheuren parallel met de Emmakade in het Amsterdamse Bos

Amstelveen zou daarmee een aantal kwalitatief bijzondere bomen kunnen verliezen. Het is de afgelopen maanden reeds diverse malen gebeurd, dat flinke takken op het fietspad waaiden, met alle gevaar voor de fietser van dien. Daarom wil ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:

1. In hoeverre is de gemeente Amstelveen betrokken bij het onderhoud in het Amsterdamse Bos?

2. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens dat het onderhoud aan de bomen en het fietspad, parallel aan de Emmakade, in het Amsterdamse Bos te wensen overlaat? 

3. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens, dat de overhangende bomen en de slechte conditie van het fietspad een mogelijk gevaar vormen voor de fietsers op het fietspad en de omwonenden, bijvoorbeeld door de kans op het omwaaien van de bomen bij een zware storm?

4. Kunt u de fractie van D66 aangeven welke stappen u ten aanzien van de hierboven omschreven situatie – scheuren in het fietspad, alsmede topzware bomen – gaat ondernemen?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van D66, Maaike VeeningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.