Bijgewerkt: 2 december 2021

D66 en VVD-Amstelveen willen ook de winkels op zondag open

Nieuws -> Gemeente

Bron: D66 en VVD-Amstelveen
09-09-2009

Schriftelijke vragen van de D66 en VVD fracties aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

C en A Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De ingang van de kledingzaak C&A (Clemens &  August Brenninkmeijer) in het Stadshart Amstelveen


Inleiding

Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft onlangs besloten om de gehele stad tot toeristisch gebied te verklaren, waardoor ondernemers iedere zondag hun winkel mogen openstellen. Ook in de gemeente Almere geldt een toeristisch regime.

De fracties van D66 en de VVD in Amstelveen vrezen dat dit Amsterdamse besluit consequenties zal hebben voor de Amstelveense ondernemers. Het publiek zal zich meer focussen op Amsterdam en minder in Amstelveen komen winkelen, met alle gevolgen voor de Amstelveense economie en werkgelegenheid. De fracties van D66 en de VVD zijn daarom van mening, dat ook de Amstelveense ondernemers de mogelijkheid moeten krijgen iedere zondag hun winkel te en dat over de zondagopenstelling in regionaal verband afspraken gemaakt moeten worden.

Daarom willen wij u, namens de fracties van D66 en de VVD, de volgende vragen stellen:  1. In hoeverre bent u bekend met het Amsterdamse besluit om de gehele stad tot toeristisch gebied te verklaren, waardoor ondernemers iedere zondag hun winkel mogen openstellen?

  2. In hoeverre bent u het met de fracties van D66 en de VVD eens dat deze Amsterdamse zondagopenstelling consequenties voor de Amstelveense winkeliers zal hebben, zoals minder winkelend publiek  en de daarbij behorende gevolgen voor economie en werkgelegenheid?

  3. Welke mening bent u toegedaan over de wekelijkse zondagopenstelling in Amsterdam en Almere?

  4. In hoeverre bent u bereid om ook de Amstelveense ondernemers de mogelijkheid te geven iedere zondag hun winkel te openen?

  5. In hoeverre bent u bereid om met de colleges van B en W in de metropoolregio in gesprek te gaan om te komen tot afspraken over de zondagopenstelling in regionaal verband, zodat er voor ondernemers en bezoekers duidelijkheid komt over de zondagopenstelling in de gehele Metropoolregio?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66 Catharina de Leur

Namens de fractie van de VVD Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS