Bijgewerkt: 29 september 2023

D66, PvdA en VVD willen meer scholing voor werkloze Amstelveners

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- PvdA- VVD-Amstelveen
18-04-2019

D66, PvdA en de VVD willen meer perspectief voor Amstelveners zonder werk. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen om via scholing aan het werk te komen. Het gaat goed met de economie. Veel Amstelveners komen daardoor makkelijker aan het werk. Dit is goed nieuws. Maar ondanks de aangetrokken economie komen specifieke groepen zoals 55-plussers, mensen met een beperking, mensen met een praktisch opleidingsniveau en statushouders nog steeds moeilijk aan het werk. En dat tegen een achtergrond van grote personeelstekorten in de zorg, bouw en techniek.

Volgens D66-, de PvdA- en VVD-Amstelveen komt dit doordat het werk in Amstelveen en in de regio vraagt om een ander opleidingsniveau en andere competenties dan het opleidingsniveau en de competenties van veel van de Amstelveners zonder werk/Amstelveners met een bijstandsuitkering. Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen: 'We moeten maximaal investeren in de participatie en zelfontplooiing van inwoners zonder werk en er alles aan doen om belemmeringen die zij ervaren bij het vinden en behouden van werk, weg te nemen. Bijvoorbeeld door meer begeleiding te bieden bij het vinden en houden van een baan. Maar vooral ook door inwoners met goede scholing te helpen aan werk in sectoren met personeelstekorten.' Suzanne Piet raadslid van PvdA-Amstelveen vult aan: 'Hiermee zorgen we er niet alleen voor dat de positie van onze inwoners versterkt wordt en zij meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te gebruiken, maar we helpen ook ondernemers die door het gebrek aan personeel in de problemen raken.'

Foto Amstelveen
(Fotocollage Amstelveenweb.com - 2019)

Vlnr.: Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen, Suzanne Piet raadslid van PvdA-Amstelveen en Victor Frequin raadslid van VVD-Amstelveen


Werkkansen vergroten en meer maatwerk. De drie coalitiepartners hebben daarom het initiatief genomen voor een discussie binnen de Commissie Burgers en samenleving van 17 april 2019. Zij hebben met leden van de gemeenteraad en wethouder van Ballegooijen van gedachten gewisseld over meer scholing om de werkkansen van inwoners te vergroten. Chaara, Piet en Frequin pleiten voor echt maatwerk en willen dat scholingstrajecten die langer dan een jaar in beslag nemen, tot de mogelijkheden gaan behoren. Op dit moment worden scholingstrajecten die langer dan een jaar duren niet ingezet, omdat lokale regelgeving dit niet toestaat. Victor Frequin raadslid VVD-Amstelveen: 'Van dit soort regels die maatwerk in de weg staan, moeten we af. Soms is een kortdurende opleiding of cursus voldoende. Maar als iemand een opleiding van anderhalf jaar nodig heeft om bijvoorbeeld in de zorg aan de slag te gaan, dan moet dit gewoon kunnen.'

Breed draagvlak. In de commissie was er breed draagvlak voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor scholing van inwoners. Wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) zag veel kansen om hierdoor inwoners aan het werk te helpen die wel werkloos zijn, maar geen recht hebben op een uitkering. Bijvoorbeeld omdat zij een partner met inkomen hebben (de zogenaamde niet 'uitkeringsgerechtigden'). D66, VVD en de PvdA werken op korte termijn een voorstel uit, waarmee zij de werkkansen voor inwoners zonder werk vergroten, door de opties voor scholing te verruimen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.