Bijgewerkt: 15 april 2024

D66-Amstelveen wil spreekuurrechter voor inwoners van de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
03-02-2019

Tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 31 januari 2019 werd op initiatief van Stephanie Schilder van D66-Amstelveen over de spreekuurrechter gesproken. D66 wil dat er een spreekuurrechter in Amstelveen komt, zodat inwoners alledaagse geschillen makkelijker en goedkoper op kunnen lossen.

Alledaagse problemen bijvoorbeeld met de buren, huisbaas, werkgever of een aannemer kunnen veel ellende veroorzaken. Ze komen meestal pas bij de rechter als ze volledig zijn geëscaleerd. De betrokkenen zijn dan veel geld kwijt aan griffierechten en advocaten en komen als eiser en verweerder tegenover elkaar te staan in de rechtszaal, wat niet bevorderlijk is voor een toekomstige goede relatie. Met het invoeren van de spreekuurrechter wil D66 mogelijk maken dat inwoners met een eenvoudig geschil dit aan de rechter kunnen voorleggen zonder dat hier stapels papieren of een advocaat voor nodig is.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2018)

Stephanie Schilder raadslid van D66-Amstelveen


Laagdrempelig en toegankelijk. Bij een spreekuurrechter zal de rechter allereerst proberen een oplossing voor het probleem te vinden door middel van mediation. Mocht dit niet werken, dan komt de rechter tot een uitspraak waarvan partijen van tevoren beloven dat zij zich erbij neer zullen leggen. De spreekuurrechter kijkt verder dan alleen het juridische conflict en zorgt er op een laagdrempelige en toegankelijke manier voor dat beide partijen weer samen door een deur kunnen. De spreekuurrechter is goedkoper dan een normale procedure, werkt snel en kan toekomstige procedures voorkomen. Stephanie Schilder raadslid van D66-Amstelveen over de spreekuurrechter: 'De spreekuurrechter is een mooi initiatief, waarbij niet enkel gekeken wordt naar het juridische probleem, maar vooral naar wat er eigenlijk écht speelt. Het is een zeer toegankelijke rechter, die zorgt voor mee begrip bij beide partijen.'

Verdere uitwerking van het voorstel. De bespreking van het voorstel in de commissievergadering van 31 januari heeft waardevolle punten opgeleverd die D66 zal meenemen in de verdere uitwerking van het voorstel. Samen met burgemeester Eenhoorn en de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen is al contact gezocht met de rechtbank Amsterdam en de gemeente Amsterdam over eventuele samenwerking op dit thema.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.