Bijgewerkt: 26 september 2023

D66-Amstelveen wil met meer preventie het verschil maken voor de jeugd

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
18-06-2018

Nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal jongeren dat in Amstelveen gebruik maakt van de jeugdzorg laag is. Veel lager dan het gemiddelde in de regio en het landelijk gemiddelde. De D66-Amstelveen fractie is hier blij mee. Juist omdat in Amstelveen jeugdigen, waar nodig altijd passende hulp krijgen. Wel wil D66 de komende tijd nog meer inzetten op preventie zodat het ontstaan en de verergering van problemen voorkomen wordt. Ook wil de D66 fractie investeren in meer beschikbaarheid van lichtere vormen van jeugdhulp, zodat jeugdigen minder snel naar zware hulp doorverwezen hoeven te worden. De D66 fractie gaat hier bij de uitwerking van het zogenaamde coalitie uitvoeringsprogramma – wat een verdere uitwerking van het coalitieakkoord is –  concrete voorstellen voor doen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

In 2017 ontvingen in de gemeente Amstelveen 1.375 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp. 1 330 van hen ontvingen daarbij jeugdhulp zonder verblijf, en 100 van hen ontvingen daarbij jeugdhulp met verblijf. 60 jongeren ontvingen één of meerdere vormen van jeugdbescherming. Bij 45 van hen ging het om een ondertoezichtstelling, en 20 van hen ontvingen voogdij. 20 jongeren in Amstelveen ontvingen jeugdreclassering


Stand van zaken in 2017. In 2017 ontvingen 1375 jongeren uit Amstelveen één of meerdere vormen van jeugdhulp. Ongeveer 200 jongeren waren aangewezen op de zwaardere vormen van jeugdhulp. De D66 fractie van Amstelveen is blij met de relatief lage gebruik van jeugdhulp. Saloua Chaara, woordvoerder Jeugd van D66: 'Een belangrijk doel van de Jeugdwet is de inzet van jeugdhulp te doen afnemen. Vooral door er snel bij te zijn als er problemen (dreigen) te ontstaan. In Amstelveen zetten we aanzienlijk minder jeugdhulp in dan in andere gemeenten binnen de regio en dan het landelijk gemiddelde. Hier zijn we erg blij mee. Van een significante afname van jeugdhulp binnen Amstelveen is vooralsnog geen sprake. Hier moeten we de komende tijd hard voor aan de slag.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Saloua Chaara woordvoerder Jeugd van D66-Amstelveen tijdens haar beëdiging als raadslid op 23 mei 2018 in de raadzaal


Volgens de D66-Amstelveen komt het relatief lage gebruik van jeugdhulp voor een groot deel door de bevolkingssamenstelling. Het aantal jeugdigen in Amstelveen ligt in lijn met het landelijk gemiddelde (29% van de bevolking is jonger dan 24 jaar), maar een groot deel van deze groep betreft bijvoorbeeld studenten die over het algemeen vrij weinig gebruik maken van jeugdhulp.

Werk aan de winkel. 'Maar we zijn er nog niet. Er is zeker werk aan de winkel' - aldus Chaara. 'We hebben weliswaar relatief weinig jongeren in de jeugdzorg, maar er staat ons nog een grote inhoudelijke veranderopgave te wachten.' D66 wil dat er een duidelijke verschuiving komt van zware zorg naar lichte hulp dichtbij huis. De hulp moet meer in de directe leefomgeving geleverd worden. Zoals op het consultatiebureau en op voorschoolse voorzieningen, zoals de kinderopvang en zeker ook op school. D66 wil meer aandacht voor preventie op scholen in de vorm van schoolmaatschappelijk werk. Dit voorkomt uitval van leerlingen.

Chaara: 'We moeten met goede preventie meer het verschil maken. Sleutelwoorden voor de komende periode: preventie, preventie, preventie! Hiermee kan het ontstaan en de verergering van problemen voorkomen worden. Investeren in goede preventie is ook binnen het huidige coalitieakkoord een belangrijk speerpunt.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.