Bijgewerkt: 24 juli 2024

D66-Amstelveen wil eerder beginnen met sparen voor de toekomst

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
04-07-2016

De Amstelveense coalitiepartij D66 gaat het college van B en W voorstellen om al eerder te beginnen met sparen voor de toekomst. In de huidige plannen van het college van B en W wordt voorgesteld om pas per 1 januari 2018 twee miljoen euro per jaar opzij te zetten voor toekomstige investeringen in onder andere onderwijshuisvesting en stadsvernieuwing. Wat D66 betreft wordt ook al dit jaar én in 2017 geld opzij gezet voor het toekomstfonds.

Geen oliestaat meer. De gemeente Amstelveen heeft goede kwaliteit aan voorzieningen: er wordt veel geïnvesteerd in groen, sport en cultuur. De afgelopen decennia werden alle investeringen betaald uit de verkochte grond, waarop de huidige woonwijken zijn gebouwd. Amstelveen wordt nu meer een beheer gemeente; er is nog nauwelijks ruimte voor ontwikkeling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Harmen van der Steenhoven gemeenteraadslid van D66-Amstelveen


Juist om de hoge kwaliteit van de leefomgeving te kunnen behouden stelt het college van B en W, gesteund door D66, voor om een reserve ‘Sparen vooraf’ in het leven te roepen. Vooral grote investeringen in schoolgebouwen, infrastructurele projecten, (zoals de verdieping van de A9) en de vernieuwingen van verouderde wijken kunnen hier straks uit worden betaald. Harmen van der Steenhoven Financieel woordvoerder namens D66: “Gelukkig hebben wij in Amstelveen geen gigantische stadsschuld, zoals de gemeente Amsterdam die bijvoorbeeld wel heeft. Juist door nu voor de toekomst te sparen voorkomen wij, dat wij straks allerlei leningen moeten gaan afsluiten.”

Al in 2016 beginnen met sparen. D66 draagt de huidige koers van het college van B en W met betrekking tot haar financiële beleid een warm hart toe. D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: “Onze wethouder Financiën is een goede richting in geslagen door vanaf 2018 twee miljoen euro opzij te willen zetten. Wij denken echter ook al in 2016 en 2017 ruimte te zien om daar mee te beginnen." D66 hoopt nog in 2016 een bedrag van ongeveer één miljoen euro te kunnen sparen. D66-Amstelveen denkt, dat dit te bereiken is door een sober gemeentelijk uitgaven patroon te hanteren in combinatie met het wegzetten van eventuele meevallers. De democraten zullen hun oproep doen tijdens de behandeling van de jaarlijkse Kadernota voor volgend jaar die op 13 juli 2016 op de agenda van de gemeenteraad staat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.