Bijgewerkt: 2 december 2023

D66-Amstelveen wil de evenementen behouden voor Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
22-08-2016

De fractie van D66-Amstelveen heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgevingen in de pers over de vragen die zijn gesteld door de VVD, PvdA en Burgerbelangen Amstelveen aan het college van B en W naar aanleiding van het Dekmantel Festival dat begin augustus plaatsvond op het terrein Land van Bosse in het Amsterdamse Bos.

De partijen vragen het college om bij organisatoren van festivals in het Amsterdamse Bos aan te dringen op beperking van overlast van basgedreun. Hoewel de organisatoren van het festival binnen de geluidsnormen van de vergunningsverlening zijn gebleven, hadden zij pech met een stevige westenwind, waardoor de muziek in de zuidelijke wijken luider dan normaal te horen was. De evenementennota is op 16 december 2015 door een ruime meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Volgens de Democraten kan het niet zo zijn, dat vanwege een keer een verkeerde windrichting, het net bij ruime meerderheid vastgestelde evenementenbeleid meteen ter discussie wordt gesteld, zoals wethouder Raat eerder in het Amstelveens Nieuwsblad suggereerde.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tawros Aslanjan gemeenteraadslid van D66-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 3 februari 2016


‘D66 zet zich in voor een bruisend en levendig Amstelveen. Uiteraard moet er een goede balans zijn tussen de levendigheid die evenementen met zich meebrengen en de leefbaarheid die soms in het gedrang komt door de evenementen. Maar een feestje op zijn tijd moet ook kunnen,’ aldus D66 raadslid Tawros Aslanjan. D66 wijst er op, dat het nieuwe evenementenbeleid extra aandacht besteedt aan het terugdringen van overlast, door in te zetten op een gevarieerd aanbod van evenementen, locatieprofielen, zoals duidelijke geluidsnormen en eindtijden en verbetering van de klachtenprocedure. Tegelijkertijd kan overlast niet altijd voorkomen worden. Om die reden stopt bijvoorbeeld de muziek van festivals om 23:00.

Ook het voorstel van de ChristenUnie-Amstelveen om de leges te verhogen voor grote festivals zien de Democraten dan ook niet zitten. In het nieuwe beleid worden de leges voor evenementenvergunningen gekoppeld aan risicoprofielen. Hoe hoger het risico hoe hoger de kosten voor de gemeente, hoe hoger het lege tarief. Dit is een wijziging ten opzichte van het voorgaande beleid. De Democraten stellen, dat evenementorganisatoren voor andere locaties in het land zullen kiezen als de legesbedragen te hoog worden. ‘Evenementen in het Amsterdamse Bos trekken duizenden bezoekers aan, die ook gebruik maken van onze hotels en horeca, dit draagt bij aan de Amstelveense economie’ -aldus Tawros Aslanjan. Lees ook de reactie van wethouder Raat in verband met de overlast, dat het festival heeft veroorzaakt: De tuin uit gebonkt! En de reactie van de ChristenUnie-Amstelveen



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.