Bijgewerkt: 28 mei 2024

D66-Amstelveen organiseert online gesprek over inclusief onderwijs

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
24-12-2020

D66-Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden. Daarom organiseert D66 hier op 7 januari 2021 een online gesprek over met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, schooldirecteuren, leraren en intern begeleiders/zorgcoördinatoren via Zoom videoconferencing. Ook D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen, gemeenteraadsleden en de Amstelveense wethouder jeugd en onderwijs, Frank Berkhout (D66), sluiten aan. (Inclusief onderwijs, afkorting Ion = een alternatief voor speciaal onderwijs in Nederland, waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid middels inclusie [insluiting])

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Jeugd


Inclusiever onderwijs. In Amstelveen zijn er een aantal mooie initiatieven voor leerlingen die moeilijk aansluiting vinden op school. Bijvoorbeeld de Digibende, Elementra op de School of Understanding en de trajectbegeleiding die middelbare scholen bieden. Toch vindt Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen dat kinderen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, nog te veel door scholen worden doorverwezen naar een andere school. Chaara: 'Reden hierachter is vooral dat scholen verwachten niet aan ondersteuningsbehoeften van leerlingen te kunnen voldoen. In enkele gevallen speelt ook angst voor het oordeel van de onderwijsinspectie een rol. Want de inspectie kijkt naar resultaten en slagingspercentages en een leerling met een ondersteuningsbehoefte zou onder gemiddeld kunnen scoren.' Zeer recent liet onderzoek van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zien dat ongeveer de helft van de scholen in het primair onderwijs en 70% van de scholen in het voortgezet onderwijs weleens doorverwijst naar een andere school omdat de behoeften van leerlingen niet goed aansluiten bij het aanbod van de scholen.

Het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs brengen. Volgens Chaara moeten kinderen naar die school kunnen, waar ze het best tot hun recht komen. Soms is dit het speciaal onderwijs, maar dit moet wat haar betreft meer in het regulier onderwijs mogelijk zijn. Nu is het nog te vaak zo dat het aanbod van scholen - in plaats van de specifieke behoeften van leerlingen -  leidend is. Want wanneer de behoeften van leerlingen niet goed aansluiten bij het aanbod van scholen, is de kans groot dat leerlingen –buiten de eigen omgeving - naar het speciaal/gespecialiseerd onderwijs moeten. 

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Het programma van de door D66-Amstelveen, op donderdag 7 januari 2021 georganiseerde online videoconferentie over inclusief onderwijs in Amstelveen


Zoals naar de Bloeiwijzer in Amstelveen, de Pionier in Duivendrecht of de Praktijkschool in Uithoorn. Saloua: 'Dit kan anders. We moeten veel meer uitgaan van wat leerlingen nodig hebben en daar onderwijsaanbod op afstemmen in plaats van andersom. Natuurlijk vraagt dit veel van scholen en moeten we ze hier goed bij helpen. Bijvoorbeeld door het speciaal onderwijs letterlijk naar het regulier onderwijs te brengen. De Bloeiwijzer en de Praktijkschool in Uithoorn zijn prachtige scholen met veel expertise, ervaringen en innovatiekracht. Als we deze scholen nu eens meer op reguliere inzetten om kinderen met een extra behoefte te ondersteunen, dan maakt dit al echt verschil.'

Expertmeeting: Inclusief onderwijs in Amstelveen? Yes we Can! Het programma van de expertmeeting vindt u hier. Chaara: 'Vanuit het onderwijs krijgen we veel enthousiaste reacties over de bijeenkomst. Wat ons betreft is de expertmeeting een eerste stap om in 2021 wezenlijke stappen te zetten naar inclusiever onderwijs in Amstelveen!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.