Bijgewerkt: 27 september 2023

D66-Amstelveen kijkt uit naar komende vier jaar

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
23-04-2014

Op 14 april 2014 presenteerden VVD, D66, BBA en PvdA het coalitieakkoord en het nieuwe gemeentebestuur van Amstelveen. Deze vier partijen zullen de komende vier jaar het college vormen. In de politieke agenda 2014-2018 ‘Ruimte voor Amstelveen’ is beschreven, dat aan inwoners, bedrijven en instellingen op tal van gemeentelijke terreinen meer ‘ruimte’ wordt gegeven. Het college maakt in het akkoord extra geld vrij voor onder andere onderwijs en veiligheid.

D66 gedachtegoed goed aan bod

De inzet van D66 komt in het coalitieakkoord duidelijk naar voren. D66 ging de verkiezingen in met de slogan ‘meer banen, minder regels en beter onderwijs’. Deze doelen zijn nu verweven in het coalitieakkoord en kunnen worden uitgevoerd door de nieuwe D66-Amstelveen wethouder Maaike Veeningen. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Onderwijs, Economische zaken, Deregulering, Werk en inkomen, Participatiewet, Kunst en cultuur, Recreatie, Schiphol en de Amstelveenlijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De leden van het nieuwe college van Amstelveen tijdens hun beëdiging op dinsdagavond 22 april 2014 in de raadzaal van de gemeente Amstelveen. Vlnr.: Maaike Veeningen (D66), Peter Bot (BBA), Jeroen Brandes (PvdA) en Herbert Raat (VVD)


D66 fractievoorzitter Frank Berkhout: “We kijken in onze fractie ontzettend uit naar de komende vier jaar. Onze speerpunten uit het D66 verkiezingsprogramma komen in het coalitieakkoord duidelijk naar voren. Met een duidelijk accent op onderwijs, minder regels en een goede economische ontwikkeling in Amstelveen. Daarnaast is er veel aandacht voor de komende decentralisaties van de Participatiewet, de zorg en de jeugdzorg.

Terecht, want daar zijn grote veranderingen op komst. Met dit college kunnen we veel van onze ideeën ook daadwerkelijk waarmaken. Ik voorzie een goede samenwerking met de andere coalitiepartijen, welke door constructieve gesprekken nader tot elkaar zijn gekomen. Daarnaast kunnen de oppositiepartijen juist, omdat het een akkoord op hoofdlijnen is, voldoende aan bod komen, wanneer zij goede ideeën hebben. Ook daar is ruimte voor.”

De inwoners van Amstelveen hebben op 19 maart een duidelijk signaal afgegeven en we zijn ervan overtuigd, dat we met de huidige samenstelling het mandaat van de kiezer kunnen realiseren. Op dinsdag 22 april 2014 is het nieuwe College geïnstalleerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.