Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Cultuurhistorische waarde van het gebouw aan de Randwijcklaan 13

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-12-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en huisvesting beantwoordt de brief van mevrouw A.M. Brouwer - v.d. Wetering voorzitter van de Vereniging Historisch Amstelveen in verband met de voormalige sjoel aan de Randwijcklaan 13:

'Geacht bestuur,

In uw brief van 3 december 2017 motiveert u uw verzoek om het gebouw aan de Randwijcklaan 13 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eerder is in de Commissie Burgers en Samenleving ingesproken om het gebouw te behouden.

Cultuurhistorische waarde Randwijcklaan 13

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en huisvesting tijdens de gemeenteraadsvergadering op 13 december 2017Op 13 november heb ik opdracht gegeven tot een nader onderzoek door deskundigen naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw. De erfgoed specialisten van MOOI Noord-Holland hebben dit inmiddels onderzocht. Uit dat onderzoek is gebleken, dat het gebouw een zeldzaamheidswaarde heeft, voornamelijk omdat er in de loop der jaren veel houten gebouwen zijn verdwenen. Het onderzoek is als bijlage toegevoegd aan deze brief.

Aangezien het gebouw aan de Randwijcklaan 13 niet van ons is, zijn we afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de eigenaar. Een gesprek met de eigenaar heeft inmiddels plaatsgevonden. Woensdag 13 december 2017 is met de Gemeenteraad afgesproken, dat we gaan kijken, of het gebouw verplaatst kan worden. Samen met eigenaar wordt gekeken wat de kansen en de kosten zijn om het gebouw te behouden. Mocht dit tot de mogelijkheden behoren, dan kijken we vervolgens naar een nieuwe plek in Amstelveen die recht doet aan de cultuurhistorische waarde.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het wijklokaal aan de Randwijcklaan 13 werd door de Joodse Vereniging Amstelveen overgenomen, met als doel er een synagoge in te vestigen. Deze werd op 2 juni 1938 ingewijd door de Amsterdamse opperrabbijn Lodewijk Sarlouis. Nadat op 12 en 13 mei 1942 239 Joden Nieuwer-Amstel met de trein verlieten, werden de sjoel en het schooltje gesloten en niet veel later het bureau van de Joodse RaadUw verzoek om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument is gelet op voorgaande op dit moment lastig te beoordelen. Pas nadat een knoop is doorgehakt met betrekking tot de verplaatsing van het gebouw, kan hierover iets gezegd worden. Zo kan bij een eventuele verplaatsing van het gebouw, aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de monumentencommissie) worden gevraagd een aanwijzing te beoordelen. Voorgesteld wordt daarom om uw verzoek tot dat moment aan te houden.

Plan bescherming cultureel erfgoed

De afgelopen jaren zijn er meerdere vragen geweest met betrekking tot gebouwen met (cultuur)historische waarde. We hebben in Amstelveen 128 gemeentelijke monumenten. Graag willen we het cultureel erfgoed aan de voorkant waarderen en beschermen. Mijn verzoek aan uw bestuur is om ons te adviseren welk onbeschermd cultureel erfgoed er in Amstelveen is. Om zo panden die nu niet op de monumentenlijst staan, maar dat wel zouden moeten, in kaart te brengen. Hiermee voorkomen we, dat we achter de feiten aanlopen. Graag ga ik het gesprek met u aan om dit verder uit te werken.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder

Lees ook: Cultuurhistorische waardestelling Randwijcklaan 13 van adviesorganisatie Mooi Noord Holland (pdf 13 pagina’s). Sjoel? Een synagoge, uit het Grieks συναγωγή, synagogē, 'vergadering', Hebreeuws: בית כנסת bet kenesset, 'huis van vergadering' of בית תפילה bet tefila, 'huis van gebed', shול sjul , אסנוגה esnoga, of קהל kahal), is een Joods huis van gebed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.