Bijgewerkt: 26 februari 2024

Criteria toewijzing nieuwbouwwoningen gewijzigd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-11-2007

Het college van de gemeente Amstelveen heeft besloten de criteria voor de toewijzing van nieuwbouwwoningen te wijzigen. Hierdoor krijgen woningzoekenden van buiten Amstelveen in elk afzonderlijk woningbouwproject een reële kans op een nieuwbouwkoopwoning in Amstelveen- meldt de gemeente Amstelveen in een persbericht.

Wethouder Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Remco Pols (l) met collega wethouder Yeter Tan tijdens een raadsvergadering in 2007


De belangrijkste wijzigingen zijn:

a) beperking van het aantal categorieën

b) het bieden van een reële kans op een woning voor woningzoekenden die niet in Amstelveen wonen (rond de 25% van het aantal woningen per project)

Belangrijkste redenen voor deze wijzigingen zijn:

1. de toewijzingscriteria moeten direct te herleiden zijn tot de Woonvisie, te weten het bevorderen van doorstroming op de Amstelveense woningmarkt in het algemeen en doorstroming in de sociale huurwoningen in het bijzonder

2. woningzoekenden van buiten Amstelveen moet een reële kans op een nieuwbouwkoopwoning in Amstelveen worden geboden.

Uit lopende projecten blijkt dat met het huidige stelsel veelal circa 25% van de kandidaten niet uit Amstelveen komt.

Wethouder Remco Pols (wonen) zegt hierover: “Amstelveen heeft in dit opzicht altijd al een ‘toegankelijk’ beleid gevoerd. In de praktijk verandert er dan ook weinig. Maar het is een goede zaak dat er nu meer duidelijkheid komt naar partijen buiten Amstelveen over de huisvesting in onze stad. Bovendien is het goed om de doorstroming in de sociale huursector te blijven stimuleren.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.