Bijgewerkt: 4 juni 2023

Criminaliteit in Amsterdam-Amstelland weer gedaald

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
05-01-2010

Zorg om overvallen en grote druk op capaciteit door evenementen

Voor het tiende achtereenvolgende jaar is het aantal aangiften in de regio Amsterdam-Amstelland gedaald, dit jaar met 4,2%. Een positieve ontwikkeling is de afname van het aantal diefstallen uit motorvoertuigen met bijna 12 procent en een daling met ruim 6 procent van de straatroven. Intensieve vormen van toezicht en handhaving, zoals controles van jongemannen op scooters hebben hieraan bijgedragen.

Overvallen + 11%

In 2009 steeg het aantal overvallen met bijna 11%, terwijl in 2008 nog een daling werd gerealiseerd. Ondanks alle inspanningen met o.a. preventiemaatregelen en grote inzet, er werden meer dan 300 verdachten van overvallen aangehouden, nam het aantal overvallen toe. “In veel gevallen is de buit nauwelijks de moeite waard en lijkt het dat jonge criminelen het als een instapdelict zien.

Welten Amstelveen
(Foto Politie Amsterdam-Amstelland - 2009)

Hoofdcommissaris van de politie Amsterdam-Amstelland drs. Bernard Welten


Onacceptabel!”, aldus de hoofdcommissaris. “Komend jaar zullen we nog meer capaciteit toebedelen aan de aanpak van overvallen. Linksom of rechtsom.” Verder was er een toename van ruim 14 procent bij de inbraken in woningen. Het blijft voor corporaties en eigenaren belangrijk dat de woningen voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen.

Gesignaleerden

De wetenschap, dat veel veroordeelden recidiveren, onderstreept de noodzaak ervoor te zorgen dat zij ook daadwerkelijk de hun opgelegde straf uitzitten. Daarom werd in 2008 het team Regionale Opsporing Gesignaleerden opgericht. In ruim anderhalf jaar heeft het team 162 personen aangehouden, die gezamenlijk goed zijn voor 126 jaar gevangenisstraf. “Het College van Procureurs-generaal heeft de problemen rond de executie van straffen ook onderkend en onze werkwijze opgevoerd als best practice bij de uitwerking van verdere plannen.

En dat stemt mij zeer tevreden”, aldus hoofdcommissaris Welten. “Vanuit mijn ideeën over het werken als één overheid bij de bestrijding van criminaliteit ben ik verheugd over de expertmeeting die eerder heeft plaatsgevonden in de ambtswoning. De uitkomsten worden binnenkort in de gemeenteraad van Amsterdam besproken. Uitwerking van die plannen biedt een kans die niet mag blijven liggen.”

Opsporing

In 2009 werden 20 Teams Grootschalige Opsporing ingezet bij misdrijven met een grote maatschappelijk impact waarbij niet direct een verdachte in beeld is. Het aantal geweldsdoden nam het afgelopen jaar toe. In 29 zaken vielen 31 mensenlevens te betreuren. De politie hield in 20 zaken verdachten aan.

Er werd recherchecapaciteit vrijgemaakt voor de aanpak van mensenhandel. Samen met de politie in Hongarije werd een groep criminelen aangehouden en beslag gelegd op huizen, geld en goederen. Het ABC-team, dat zich richt op Amsterdamse Beroeps Criminelen, hield bij controles 39 personen aan voor o.a. witwassen, overtreding van Opiumwet en Wet wapens en munitie waarbij ondermeer vuurwapens, drugs, geld en valse identiteitsbewijzen in beslag werden genomen.

Het aantal gevallen van fraude en oplichting nam toe met 23 procent. Het betreft hier bijvoorbeeld internetfraude en pinpasfraude, het zogeheten skimmen. “Het baart mij veel zorgen”, aldus de hoofdcommissaris in zijn toespraak. “Het is zaak dat zowel banken als ondernemers op het internet er alles aan blijven doen om fraude te voorkomen. En ik zou burgers op het hart willen drukken geen zaken te doen op het internet als de veiligheid niet is gewaarborgd.”

Embleem Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Het politie embleem met een gestyleerde wetboek en een vlam


2010; Samenwerken en kiezen

Er ligt een druk jaar voor de boeg. De toename van het aantal evenementen legt een grote claim op de capaciteit en inzetbaarheid van politiepersoneel. Welten: “Samenwerken met anderen is van eminent belang. En ik roep ook nadrukkelijk andere partijen en burgers op hun verantwoordelijkheid te nemen om criminaliteit te voorkomen.

Daarnaast is focussen en keuzes maken een vereiste om punten als overvallen en inbraken effectief aan te pakken. Politie Amsterdam-Amstelland zal zich dit jaar vooral richten op incidenten die mensen diep raken: overvallen, woninginbraak, zedenmisdrijven, straatroof, geweld en mensenhandel.”

Samenvatting jaarcijfers 2009

(1 december 2008 tot 30 november 2009 vergeleken met heel 2008)

Totaal aantal aangiften

Regio:- 4,2 procent, van 92.563 naar 88.630

Amsterdam:- 5,2 procent, van 82.990 naar 78.676

Amstelveen:+4,0 procent, van 4.543 naar 4.723

Aalsmeer:- 3,2 procent, van 1.111 naar 1.075

Diemen:+3,3 procent, van 1.656 naar 1.711

Ouder-Amstel: +10,8 procent, van 1.159 naar 1.284

Uithoorn: +5,5 procent, van 1.085 naar 1.145

REGIO

Overval (totaal): +10,8 procent, van 492 naar 545

- waarvan overvallen op woningen: +6,3 procent, van 126 naar 134

- waarvan overvallen op ondernemers: +12,3 procent, van 366 naar 411

Straatroof: -6,3 procent, van 2.260 naar 2.118

Korpsprioriteit Geweld: -0,6 procent, van 5.808 naar 5.773

Discriminatie: -18,8 procent, van 208 naar 169

Diefstal/inbraak woning: +14,4 procent, van 5.437 naar 6.220

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen: +1,2 procent, van 5.134 naar 5.198

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen: -11,7 procent, van 14.420 naar 12.727

Diefstal van motorvoertuigen: -2,8 procent, van 2.326 naar 2.261

Diefstal van brom-, snor-, fietsen: -7,5 procent, van 9.642 naar 8.919

Zakkenrollerij: -2,9 procent, van 6.511 naar 6.319

Winkeldiefstallen: -3,8 procent, van 5.238 naar 5.038

Levensdelicten (van 1-1-2009 t/m 31-12-2009): 29 (in heel 2008: 19)

Verkeersdoden (van 1-1-2009 t/m 30-11-2009): 17 (in heel 2008: 16)

Vernieling cq. zaakbeschadiging: -19,3 procent, van 10.570 naar 8.528

Overlast (meldingen) totaal: -1,2 procent, van 27.685 naar 27.350

- waarvan Overlast jeugd: +5,5 procent, van 7.218 naar 7.614

- waarvan Overlast verward persoon/zwerver: -7,7 procent, van 2.843 naar 2.625

- waarvan Overlast drugs/drank: -29,2 procent, van 2.948 naar 2.087

- waarvan Burengerucht: +2,4 procent, van 14.676 naar 15.024

Aantal aanhoudingen: +2,7 procent, van 39.664 naar 40.749

Aantal rechtbankzaken: -3,7 procent, van 23.405 naar 22.535

Hoofdcommissaris Welten maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal overvallen in de regio. Dat zei hij maandag 4 januari 2010 in zijn nieuwjaarstoespraak. Dit jaar wordt daarom nog meer capaciteit ingezet om overvallers tegen te houden. Lees hier de speech van korpschef Bernard Welten.

Kijk ook naar: Cijfers - Amstelveen - Algemeen overzicht aangiften, misdrijven en meldingen 2009Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.