Bijgewerkt: 30 september 2023

Coronaprikken in najaarsronde 2023 starten vanaf 2 oktober

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13-09-2023

Vanaf maandag 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiënt en/of cliëntcontact. De coronaprik wordt gegeven door de GGD met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/VWS - 2022)

Ernst Kuipers (D66) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts. Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.

Coronaprik brengt bescherming weer op peil. Het coronavirus is er nog steeds en kan opleven. Daarom is de coronaprik belangrijk voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. De coronaprik brengt hun bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil en verkleint de kans op ernstig ziek worden en/of overlijden door corona.

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikron variant van het coronavirus minder ziekmakend. Het blijft voor iedereen wel belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf.

Adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties. Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?

-Blijf dan thuis als je ziek bent.

-Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.

-Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg.

-Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.

-Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Lees ook: Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over vaccinaties tegen COVID-19 in het najaar van 2023, voor specifieke doelgroepen (pdf 5 pagina’s). Lees ook: 15 minuten observatieperiode na COVID-19-vaccinatie (pdf 9 pagina’s)_Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.