Bijgewerkt: 15 juli 2024

Convenant over toekomst Keizer Karelpark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-06-2009

Op woensdag 24 juni 2009 tekenden gemeente Amstelveen en corporaties Woongroep Holland en Eigen Haard een convenant, waarin zij afspreken de samenwerking te intensiveren om de woonkwaliteiten van de wijk Keizer Karelpark te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Keizer Karelpark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: Jan van den Berg Jeths directeur Holland, wethouder Remco Pols en Nico Nieman directeur woningbouwvereniging Eigen Haard tekenen het convenant


In de afgelopen periode hebben de corporaties Woongroep Holland en Eigen Haard samen met de gemeente Amstelveen gewerkt aan het opstellen van een convenant over de wijk Keizer Karelpark. Doel van het convenant is de samenwerking te intensiveren om de kwaliteiten van de wijk Keizer Karelpark te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het convenant bevat dan ook afspraken over gezamenlijke doelstellingen en inspanningen. Voor de gemeente zijn woon- en wijkvisie aanleiding voor dit convenant. Vanuit de corporaties de gewenste woonkwaliteit voor hun bewoners.

Het convenant is een vervolg op de gemeentelijke Wijkvisie Keizer Karelpark, die eind 2006 is vastgesteld, de toekomstvisie van Woongroep Holland en de ‘op de koffie’gesprekken die Woongroep Holland heeft gevoerd met bewoners en stakeholders in de wijk. Het convenant bevat ambities voor Keizer Karelpark in het algemeen en over het deel centrum-zuid van deze wijk in het bijzonder.

De ambities zijn ondergebracht in zes hoofddoelstellingen en deze vormen straks de basis voor concrete maatregelen en acties. Doelen zijn Keizer Karelpark als gewaardeerde groene woonwijk, waar ruimte voor ontmoeting centraal staat en waar het levendig en gevarieerd wonen is in een gezonde en duurzame woonomgeving. Ook moet de wijk leefbaar en veilig zijn met alle noodzakelijke voorzieningen onder handbereik. De convenantspartners gaan in gesprek met betrokkenen in de wijk over de wijksituatie nu en in de toekomst. Voor de gemeente zette Remco Pols, wethouder Ruimte, Bouwen en Wonen zijn handtekening. Voor Eigen Haard tekende directeur Nico Nieman en voor Woongroep Holland directeur Jan van den Berg Jeths.

Keizer Karelpark Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De heren bevestigen de ondertekening van het convenant


In de komende periode gaan de convenantspartners aan de slag om planning, concrete maatregelen en acties verder in kaart en tot uitvoering te brengen.

Uitgangspunt is deze eerste stap waar mogelijk te doen in overleg met alle betrokkenen: bewoners, bewonerscommissies, wijkplatform en stakeholders in de wijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.