Bijgewerkt: 26 september 2021

Contouren nieuw college B en W Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
19-11-2009

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Tijdens de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode werden de contouren duidelijk van een mogelijk nieuw college van B en W. De VVD en GroenLinks lijken elkaar voor het eerst in de lokale politieke historie te kunnen vinden. De PvdA gaat mogelijk de boot missen.

College Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De wethouders van het College van Amstelveen in de raadzaal tijdens de raadsvergadering op 11 november 2009


Splijtzwam vormde de topsporthal. Vóórdat het college besloot de reservering van 5,7 miljoen euro voor de realisatie van een topsporthal niet te doen, hadden VVD en GroenLinks, op initiatief van BBA en met steun van CDA en OCA, elkaar al gevonden in een amendement dat dat beoogde.

PvdA en D66 formuleerden een amendement nadat het college had aangegeven de reservering te willen schrappen. Ander groot verschil is de andere besteding het bedrag van 5,7 miljoen. Het zeer breed gesteunde amendement voorziet onder meer in de reservering van 3,45 miljoen voor de breedtesport en 2 miljoen voor de algemene reserve.

De PvdA en D66 reserveren, naast 2 miljoen voor breedtesport, 2,7 miljoen voor onderwijshuisvesting en 0,75 miljoen voor gesubsidieerde parkeergelegenheid bij sociale woningbouw. De partijen steggelden geruime tijd over de besteding van de 5,7 miljoen.

Grootste onduidelijkheid was het bedrag, dat nodig is om de knelpunten in de breedtesport weg te werken. Volgens het breed gesteunde amendement is 3,45 miljoen zelfs nog te weinig, PvdA en D66 vinden 2 miljoen genoeg. Het college bracht weinig licht in de duisternis.

Bij de finale stemming besloot D66 zich alsnog achter het al breed gesteunde amendement te scharen. De PvdA stond alleen met haar eigen amendement.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.