Bijgewerkt: 14 april 2021

Contactgroep voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis

Nieuws -> Gezondheid

Bron: MEE Amstel en Zaan
23-01-2014

MEE Amstel en Zaan start op dinsdagavond 11 februari 2014 met een maandelijkse contactgroep voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die wonen in Amstelveen/Aalsmeer.  De bijeenkomsten zijn gericht op het uitwisselen van tips en informatie, het leggen van contacten en het behandelen van thema’s.

“Toen mijn kind de diagnose ASS kreeg kende ik in mijn omgeving geen ouders van een kind met dezelfde diagnose. Dit voelde als een gemis. Heel veel zaken moest ik zelf maar uitzoeken. Een probleem, waar je als ouder tegen aan loopt is onbegrip en je alleen voelen, je weet niet, waar je moet zoeken, of hoe andere ouders dingen aanpakken.”

“Deze verhalen horen we regelmatig bij MEE Amstel en Zaan. We hebben deze signalen serieus genomen en zijn samen met een van de ouders een plan gaan ontwikkelen voor een oudercontactgroep”, vertellen projectleider Anke Giesen en consulent Igna Stolwijk van MEE.” Komend jaar willen we samen met de ouders de maandelijkse bijeenkomsten van de oudercontactgroep vorm geven.

eend Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

Autistische stoornis is een term, die wordt gebruikt, waarbij de symptomen als glijdende schaal kunnen worden beschreven


De koers bepalen we samen waarbij de inbreng van de ouders het allerbelangrijkste is. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Alle onderwerpen die zij willen bespreken zijn van belang. Te denken valt aan vrijetijdsbesteding, passend onderwijs, seksuele opvoeding, gamen, etc. De kracht van de oudercontactgroep is dat kennis en informatie worden gedeeld en de ouders elkaar kunnen adviseren en steunen.”

Naast de oudercontactgroep word er ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van een digitale community, de zogenaamde auticloud, waarbij ouders van een kind met ASS ook digitaal informatie kunnen uitwisselen en interessante informatie aangeboden krijgen.

Er worden steeds meer voorzieningen van de AWBZ overgeheveld  naar de gemeenten. Er moet meer met minder geld. ” Door de oudercontactgroep wordt laagdrempelig informatie uitgewisseld en wordt het eigen netwerk vergroot. Door elkaar te stimuleren hopen wij, dat ouders ook met signalen komen, waarop de gemeente kan inspelen” kijken Anke Giesen en Igna Stolwijk vooruit. De gemeente Amstelveen/Aalsmeer heeft dusdanig belangstelling voor het project getoond dat het een subsidie verstrekte. Doordat ook MEE een bijdrage kan leveren kan de oudercontactgroep van start gaan.

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 11 februari van 19.30 - 21.30 uur in het gebouw van het Rode Kruis, Hueseplein 15 in Amstelveen. Deelname aan de oudercontactgroep is gratis. Wie meer informatie wil, of zich voor de startbijeenkomst wil opgeven kan voor 30 januari 2014 e-mailen naar [email protected] (vol is vol).

Autisme Spectrum Stoornis?

Autismespectrum, of autistisch spectrum is een term die wordt gebruikt voor de visie, dat de autistische stoornis en daaraan verwante aandoeningen een continuüm vormen, waarbij de symptomen als glijdende schaal kunnen worden beschreven

Autismespectrum stoornissen zijn een groep ontwikkelingsstoornissen. De personen die hier aan lijden, hebben verschillende (sociale) problemen. Autismespectrum stoornissen worden gekenmerkt door: een verminderd vermogen tot sociaal contact, een verminderd vermogen tot communiceren, een verminderd gebruik van de fantasie, een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden

Autismespectrum stoornissen zijn verwant aan de autistische stoornis (autisme). Het zijn pervasieve (=zeer ingrijpende) ontwikkelingsstoornissen. Ze hebben ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van jonge kinderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.